Flera dödliga nätdroger klassas

För att försöka hejda problemen med nätdroger så har regeringen beslutat klassa sex substanser som narkotika och åtta som hälsofarlig vara. Flera av dem har orsakat dödsfall.


Det handlar dels om fyra substanser som omklassas från hälsofarlig vara till narkotika, (varav två är syntetiska fentanyl-analoger) – metoxiacetylfentanyl, cyklopropylfentanyl, THF-F och 4F-iBF. De har orsakat flera dödsfall i landet.

– För regeringen är det oerhört viktigt att minska narkotikadödligheten, där arbetet med att se över vilka substanser som ska narkotikaklassas är prioriterat. Att vi är snabba är en viktig del, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i en kommentar.

Dels klassas två nya substanser som narkotika: ALD-52 och ETH-LAD.
De nu klassade substanserna har saluförts bl a via internet och har ingen legal medicinsk användning.

Dessutom förklarar regeringen åtta nya substanser som hälsofarlig vara (3-fenylpropanoylfentanyl, bensoylfentanyl, tetrametyl­cyklopropanfentanyl, U-48800, 4-AcO-MET, 4F-alfa-PiHP, 4-fluoro-N-etylpentedron (4F-NEP) och 6-EAPB.).

Olovlig hantering av hälsofarlig vara kan leda till fängelse i högsta ett år. Straff för olovlig hantering av narkotika kan ge betydligt strängare straff, upp till tre års fängelse. Synnerligen grovt narkotikabrott har en straffskala mellan sex och tio år.

Annonser