Fem nya nätdroger narkotikaklassas

Regeringen har beslutat att narkotikaklassa ytterligare fem substanser som säljs på internet. Flera av dem kan kopplas till dödsfall i landet.

De ämnen som nu narkotikaklassas efter utredning och förslag av Folkhälsomyndigheten är:

  • alfa-POP som tidigare varit klassat som hälsofarlig vara och tillhör gruppen katinoner.
  • 5-IAI och N-metyl-2AI som tillhör gruppen aminoindaner.
  • MDMB-CHMINACA som är en cannabinoid.
  • dimetokain som tillhör gruppen övriga i klassningssystemet.

Samtliga substanser har förekommit i beslag och identifierats i Sverige. Rättsmedicinalverket har rapporterat brottsfall kopplade till alfa-POP och 5-IAI, och även dödsfall kopplade till N-metyl-2AI. Och Giftinformationscentralen har redogjort för patientfall från sjukhus som kan knytas till 5-IAI och N-metyl-2AI.

Alla substanserna försäljs och diskuteras på diverse forum på nätet.

– Utvecklingen av nya farliga nätdroger går fort. Därför är det viktigt att vi som lagstiftare agerar snabbt och narkotikaklassar nya farliga substanser Varje dödsfall är en tragedi och alla delar av samhället måste göra sitt yttersta för att motverka dödligheten i narkotika, säger socialminister Lena Hallengren i en kommentar.

En narkotikaklassning innebär att substansen blir olaglig att hantera, tillverka, importera, sälja eller använda utan särskilt tillstånd. Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är maximalt tre års fängelse och för synnerligen grovt brott mellan sex och tio års fängelse.

Folkhälsomyndigheten har fler substanser i pipeline var farlighet och omfattning utreds och i strid ström föreslås att regeringen ska klassa. Förutom de fem ämnen som nu narkotikaklassats föreslog myndigheten även att ytterligare åtta substanser ska klassas som hälsofarlig vara, vilket regeringen väntas ta ställning till.

• Mer om processen att klassificera missbrukssubstanser (länk till Folkhälsomyndigheten).

 

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser