Ytterligare fyra nätdroger narkotikaklassas

Regeringen har beslutat att narkotikaklassa fyra substanser. Dessutom klassificeras ytterligare fyra substanser som hälsofarlig vara.


Substanserna 2-aminoindan, 1P-LSD, 4-metyl-alfa-PiHP och BMDP klassificeras som narkotika och förs därmed upp på förordningen om kontroll av narkotika. Rättsmedicinalverket har rapporterat om dödsfall kopplade till 2-aminoindan. Giftinformationscentralen har rapporterat om patientfall från sjukhus kopplade till 2-aminoindan och 1P-LSD.

2F-viminol, 4´-fluoro-4-metylaminorex, 1B-LSD och N-butylhexedron regleras som hälsofarlig vara enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, Samtliga substanser är beslagtagna och identifierade i Sverige

– Myndigheter och rättsväsende måste hela tiden hålla sig uppdaterade kring nya hälsofarliga varor och rentav dödliga droger som säljs på internet. Varje dödsfall är en tragedi och alla delar av samhället måste göra sitt yttersta för att motverka dödligheten i narkotika, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Uppdelningen i narkotika och hälsofarliga varor beror oftast på att kunskapen om hälsoeffekterna är större hos de substanser som klassificeras som narkotika. Hälsofarliga varor behöver inte alltid vara mindre farliga. När effekterna blir mer kända kan hälsofarliga varor klassificeras om till narkotika.

Olovlig hantering av en hälsofarlig vara kan ge fängelse i upp till ett år. Straffen för olovlig hantering av narkotika är betydligt strängare: Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. För synnerligen grovt narkotikabrott är straffskalan fängelse i lägst sex och högst tio år.

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser