Fler nätdroger strömmar in – och stoppas

Fler nya psykoaktiva substanser upptäcks i EU, ifjol 101 stycken vilket är rekord. Svenska utredare försöker hinna med. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att 28 nya droger ska klassas, varav några spice-varianter.

Myndigheten föreslår i brev till regeringen att 16 substanser ska klassas som narkotika och 12 som hälsofarlig vara. De senare innefattar även 8 syntetiska cannabinoider.

– Åtta av de nya vi nu föreslår bör klassas är spice-produkter, som förekommer i ”rökmixar. Hälften av dem har hunnit ut på svenska marknaden och behöver stoppas, säger Anders Persson, farmaceut och utredare på Folkhälsomyndigheten, till Drugnews.

Foto: TheWanderingAngel/Flickr
Nya syntetiska substanser tas ibland fram i källarlabb. Foto: TheWanderingAngel/Flickr

Det är fortsatt högt tryck med nya drogsubstanser, men han anser att mer kunskap och bättre analysmetoder tagits fram i Sverige och att myndigheterna nu börjar komma ifatt.

Det är efter ett ökat antal beslag och rapporter om förgiftningsfall från sjukvården om de nya substanserna som myndigheten nu begär att de ska klassas. Drogerna säljs framför allt via internet och innebär stora hälsorisker för användarna som inte vet om vilka effekterna kan bli.

Det är främst nya cannabinoider och katinoner som strömmar ut på den europeiska drogmarknaden via näthandel. Ifjol rapporterades 101 nya psykoaktiva substanser (NPS) till EU:s tidiga varningssystem (Early warning System). Sverige kunde bidra med information om 84 av dem.

Ny EU-rapportI en rapport från unionens drogcenter i Lissabon, EMCDDA, så framgår att det 2014 var rekordmånga som nya drogsubstanser som upptäcktes. 2013 hittades 81 nya och totalt har nu centret över 450 substanser under bevakning, över hälften har tillkommit senaste tre åren.

Det är två kemiska grupper som fortsätter dominera av de 101 som upptäcktes ifjol: syntetiska katinoner (31 stycken) och syntetiska cannabinoider (30), de utgör nära två tredjedelar av inrapporterade nya nätdroger.

Enligt EU:s drogmyndighet så har beslagen ökat sjufaldigt mellan 2008 och 2013, till nära 47 000 syntetiska substanser, totalt cirka 3,1 ton. Syntetiska cannabinoider stod för merparten av dessa, (21 000 beslag på totalt 1,6 ton) följt av katinoner, (11 000 beslag på 1,1 ton).

Många av de nya psykoaktiva drogerna tas fram av kemister för att kringgå nationella lagstiftningar. Råvarorna produceras dock ofta av laboratorier utanför Europa och transporteras hit med flygfrakt, och bearbetas, förpackas och säljs sedan vidare via nätet.

Att använda dessa oklassade substanser medför stora hälsorisker. Allvarliga förgiftningsfall ifjol medförde att 16 hälsoriskvarningar skickades ut, varav flera från Sverige.

Beslag av rökmixen spice
Beslag av rökmixen spice

Analysbehovet är stort då nya substanser fortsätter strömma ut på drogmarknaden. I Sverige förbjöds i januari 87 cannabinoider och 31 katinoner när de regleras som hälsofarlig vara eller narkotika.

Och nu föreslår alltså Folkhälsomyndigheten till regeringen att 28 ytterligare substanser klassas. Utredaren Anders Persson räknar med att ytterligare 30-40 substanser kommer klassas under våren.

– Vi börjar komma ifatt, det börjar bli ont om oreglerade cannabinoider för näthandlare att sälja på svenska marknaden, säger han.

Flera experter har förslagit att pröva familjeklassa grupper av liknande droger istället för att klassa substanser en och en. Anders Persson menar dock att ett nytt klassningssystem skulle leda till merarbete, riskera fördröja istället för att skynda på klassningsprocessen, och urholka narkotikabegreppet.
Dessutom finns knepiga rättssäkerhetsaspekter med gruppvis klassning.

Nya nätdroger klassas

0-prep_lakemedel3Folkhälsomyndigheten föreslår till regeringen att fler nya drogsubstanser ska klassas.

•Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara, varav de förstas åtta är syntetiska cannabinoider och förekommer i ”rökmixar” (spice):
APP-FUBINACA; EG-018; A-834735; 5F-MDMB-PINACA; FUB-144; Adamantyl-THPINACA; PB-22 indazol; ADB-CHMICA. Och 5-APDB; 6-APDB; 6-MAPB, N-etyl-4´-metylnorpentedron.

•Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika, varav de första åtta katinonerna marknadsförs som substitut till ämnen som sedan tidigare är reglerade:
Etylon; N-etylbufedron; 3-metoximetkatinon; 2-MMC; dibutylon; 3-MEC; MDPHP; MDPPP.
Och 25I-NB34MD; C30-NBOMe; 5-MeO-MIPT; N-etylnorketamin; difenidin; 2-MeO-difenidin; flubromazolam; meklonazepam.

Myndigheten har ytterligare ett 90-tal substanser i pipeline som håller på att utredas.

• Källa: Folkhälsomyndigheten. 

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser