Familjeklassning av nätdroger utreds

Efter flera förgiftningar och dödsfall senare år av nya psykoaktiva substanser så tillsätter nu regeringen en utredning för en översyn kring nätdroger. Familjeklassning kan bli en väg att snabbare stoppa nya droger.


Molekyl ändras, blir ny drogFörsäljning av nätdroger har ökat senare år, ifjol upptäcktes 101 nya substanser i EU . Nya psykoaktiva substanser (NPS) säljs ofta via internet. De tas fram i laboratorier och kan genom att ändra någon molekyl kringgå förbud av redan droger.

– Ökningen av nätdroger är allvarlig och den utredning som vi nu tillsätter är viktig. Den kan förhoppningsvis leda till att vi snabbare kan komma till rätta med den skada som de här nya drogerna leder till, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Gabriel Wikström
Gabriel Wikström

När han tillträdde förra hösten, så drog en våg av förgiftningar bland unga och äldre missbrukare som tagit rökmixen Spice, där oklassade syntetiska cannabinoider ingick. Flera allvarliga sjukdomsfall och dödsfall följde.

Wikström samlade till krismöte och rådfrågade experter och rättsinstanser hur man kan få grepp om problemen med ännu ej klassade nätdroger. Några ville införa generisk gruppvis klassning av droger med liknande egenheter och kemisk struktur. Andra varnade för att det kunde fastna i sega domstolsprocesser och att det mer handlar om förbättra dagens klassningssystem, resurser och prioritering.

Men även riksdagens socialutskott har uppmanat regeringen att skyndsamt se över problemet med nätdroger och föreslår en generisk klassning av nya substanser.

Nu tillsätter regeringen en utredning som ska föreslå åtgärder för att effektivisera klassningsprocessen av narkotika och hälsofarliga varor. Och även analysera om familjeklassning är smidigare alternativ än att som idag klassa varje substans var för sig.

Utredaren ska även se över möjligheten att tillfälligt förbjuda försäljning av droger som kan komma att klassas som narkotika eller hälsofarliga varor. Även definitionen ska ses över av industrihampa, (EU-stödd odling av cannabis utan höga halter av rusmedel). Här kommittédirektivet (pdf-fil, 10 sidor).

Utredningens förslag och eventuella lagändringar ska redovisas senast 1 november 2016. Vem som ska leda den är ännu inte klart. Analys av resursbehov kring klassningar ingår inte i utredarens uppdrag, utan är något man får återkomma till senare, uppger Gabriel Wikströms pressekreterare Helena Paues för Drugnews.

Specialister på Folkhälsomyndigheten analyserar idag nya substansers farlighet och missbruksrisk och föreslår regeringen att klassa. De menar att det finns vissa spice-varianter som vore svåra att familjeklassa. Försök med gruppvis klassning som prövats i Storbritannien har haft svårigheter. Sverige har för övrigt en lag sedan 2011 som gör det möjligt att omhänderta och förstöra ännu inte klassade droger. Även om det upptäcks fler nya nätdroger i Europa, så har färre hittats i Sverige hittills i år (40 nya kemiska droger, mot 88 nya ifjol), enligt statistik från Nationellt forensiskt centrum. Polisen beslag av spice har även minskat kraftigt.

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser