Ministern: all spice kan bli olaglig

Efter spice-larmen och nya syntetiska cannabinoider på väg ut på marknaden. Nu är folkhälsominister Gabriel Wikström beredd att se över möjlighet införa en s.k. familjeklassning.

Detta sedan en klassning nyligen verkar haft avsedd dämpande effekt, tillsammans med information om deras oberäknelighet och fara nått ut efter spice-larmen. Men samtidigt är nya syntetiska droger – där någon molekyl ändrats och vips drogen blir tillåten en tid – på väg ut via nätet.

Folkhälsominister Gabriel Wikström
Folkhälsominister Gabriel Wikström

– Vi har idag en av de snabbaste beslutsprocesserna i hela Europa, men det är uppenbart att det inte räcker. Vi måste bli ännu snabbare, särskilt om narkotikaklassning ger sådana här goda effekter. Därför ser vi nu över möjligheten till gruppklassning, säger Gabriel Wikström (S) till SVT.

Under hösten kom larm om många förgiftningar, både bland ungdomar och äldre missbrukare, av rökmixen spice, där oklassade droger ingick. Polis och andra efterlyste snabbare klassningssystem, exempelvis gruppvis klassning av liknande droger för att stoppa nya liknande ämnen.

Idag undersöker några få anställda på Folkhälsomyndigheten en strid ström av nya substansers farlighet och utbredning. När klassningsförslag som narkotika eller hälsofarlig vara läggs till regeringen brukar det gå fort. Snabbprocess begärs från EU-kommissionen och ett regeringsbeslut kan tas inom någon månad. Därtill några veckor innan förordningen träder i kraft.

Ministern träffade före jul vid ett par möten myndigheter och drogexperter. Samtidigt utreddes och klassades 24 syntetiska cannabinoider 16 januari som hälsofarliga varor. Totalt har hittills 81 cannabinoider förbjudits, det första spice-ämnet klassades redan 2009.

I måndagens SVT-inslag Vetenskapens värld berättade representanter för Giftinformationscentralen och vården att frågor om spice-förgiftningar avtagit och att användande av drogen verkade ha minskat.

Och nu reagerar alltså ministern och är beredd att överväga en slags familjeklassning för spiceliknande droger, dvs. cannabinoider. Han kan även tänka sig att även andra syntetiska droger, exempelvis amfetaminer, kan gruppklassas.

– Nu är det spice vi tittar på, men det är klart att man skulle kunna se på möjligheten även mer generellt, säger Gabriel Wikström.

Det har även rests invändningar mot gruppklassning. Risk för utdragna rättsprocesser om enskilda preparat och att systemets trovärdighet kan urholkas om även ofarliga ämnen förbjuds av bara farten.

Utredare på Folkhälsomyndigheten varnar även för att det finns olika spicevarianter som är svåra att familjeklassa. Och försök med gruppvisa klassningar som prövats i Storbritannien har haft svårigheter.

Men ministern är beredd att överväga genomföra en gruppklassning.
– Kunskapen förnyas och det handlar hela tiden om att väga för- och nackdelarna mot varandra, säger han till SVT.

Annonser