Tretton nya droger förbjuds

Regeringen har beslutat klassa tre nya ämnen som narkotika och tio som hälsofarliga vara. Förbudet träder i kraft från 28 juli.

Det är efter utredning och förslag av Folkhälsomyndigheten som regeringen beslutat att klassa hallucinogena substansen proskalin, det centralstimulerande RTI-111 (dikloropan) och lugnande ämnet bromazolam (tillhör gruppen bensodiazepiner) som narkotika.

– Regeringen arbetar aktivt för att minska narkotikadödligheten. En viktig del i det arbetet är att se till att lagen hänger med och uppdateras när nya farliga substanser dyker upp på marknaden, säger folkhälsominister Annika Strandhäll i en kommentar.

Dessutom förklaras följande ämnen som hälsofarlig vara:
• 2-fluoro-deskloroketamin och deskloroketamin som är arylcyklohexylaminer;
• MO-AMB (MO-CHMINACA) och CUMYL-5F-P7AICA som är syntetiska cannabinoider;
• 4-fluoro-N-etylbufedron (4F-NEB), N-isopropylnorhexedron (NiPH) och alfa-PiHP som är syntetiska katinoner;
• bensodioxolfentanyl och U-49900 som är syntetiska opioider;
• 4-fluoroetylfenidat (4F-EPH) som är en piperidin.

De nu klassade ämnena anses vara avsedda för berusning och kan medföra fara för människors liv eller hälsa. Strömmen av nya psykoaktiva substanser (NPS) som ofta saluförs via internet fortsätter, skrupelfria tillverkare kan ändra en molekyl och vips så kan förbud kringgås en tid.

Under 2015 upptäcktes 98 nya drogsubstanser i EU och i slutet av ifjol så var över 620 substanser under övervakning i unionen. Folkhälsomyndigheten har nu ett 80-tal ämnen under utredning för eventuell klassning som narkotika eller hälsofarlig vara.

Regeringen bereder dessutom ett förslag från en utredning om nya rutiner för att påskynda klassning av nya s.k. nätdroger. Utredaren ansåg  dock inte att ”familjeklassning” är en framkomlig väg.

Annonser