14 nätdroger narkotikaklassas

Regeringen har beslutat att klassa 14 nya drogämnen som narkotika från den 26 januari. De flesta av dem har sålts via internet.

De ämnen som nu klassas som narkotika är:

  • syntetiska opioiderna U-47700 och W-18
  • centralstimulerande ämnet propylfenidat
  • hallucinogenerna N,N-dipropyltryptamin (DPT), 6-allyl-6-nor-LSD (AL-LAD), LSZ, allyleskalin, metallyleskalin och eskalin. Och 25B-NBOH, 25B-NBF, 25C-NBF och 25I-NBF
  • lugnande bensoanalogen metizolam.

Dessutom klassas ytterligare 17 substanser som hälsofarlig vara.

Det är Folkhälsomyndigheten som utrett och sammanställt uppgifter om ämnena, som inte har medicinsk användning. De missbrukas i russyfte, och en syntetisk opioid har i något fall lett till dödsfall.

Foto: Drugnews
Foto: Drugnews

Handeln har främst skett via Internet. All hantering och användning av substanserna blir nu olaglig, utan tillstånd.

Folkhälsomyndigheten har haft fullt upp med att utreda och föreslå klassning av syntetiska drogpreparat. Bland annat efter uppmärksamheten ifjol kring Spice, rökverk med olika syntetiska cannabinoider, då många personer förgiftats och fördes till sjukhus.

– Det fortsätter fyllas på med nya drogämnen i vår pipeline, men inte i samma omfattning som förut, vilket tyder på att systemet fungerar, säger Anders Persson, farmaceut och utredare på Folkhälsomyndigheten, till Drugnews.

Intresset kring nya drogpreparat är stor på internet och erfarenheter utbyts. ”Its a fine line with this chem between being high and being dead”, skriver en användare på ett nätforum om en av de nu klassade drogerna.

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser