Nytt spice-möte hos ministern

I torsdags hade folkhälsominister Gabriel Wikström åter kallat experter och myndigheter till möte om spice, andra nätdroger och snabbare klassningssystem. Tullen föreslår en ny narkotikautredning.

Spicebeslag Foto: PolisenUnder det korta mötet diskuterades bland annat hur landet ska klara trycket med ständigt nya nätdroger, bekämpa användning av farliga rökmixar som lett till många akuta förgiftningsfall och om klassningssystemet behöver ses över.

Även om 42 substanser klassades av regeringen förra veckan (varav 24 syntetiska cannabinoider), så poppar nya lagliga droger upp i strid ström.

Gabriel Wikström
Gabriel Wikström

– Vi står inför en rad utmaningar som diskuterades under mötet. Deltagarna upplever att narkotikafrågorna har varit nedprioriterade de senaste åren och det finns mycket kunskap i ämnet men inte en samlad bild. Slutligen diskuterade vi för- och nackdelar med gruppklassning, säger folkhälsominister Gabriel Wikström efter mötet.

Han avser nu återkomma med konkreta förslag utifrån diskussioner på de möten om nätdroger som hittills hållits.

Tullverket – som faktiskt inte var inbjudet till förra mötet – hade nu förberett ett konkret förslag till i torsdags.

– Vi föreslår att en ny narkotikautredning tillsätts som särskilt ser över narkotikadefinitioner, lagen och alternativ som generisk klassning av nya droger, säger Lars Hansson, tullens nationella narkotikaexpert, till Drugnews.

Lars Hansson, med rökmixbeslag.
Lars Hansson med rökmixbeslag.

Han var en av flera på mötet som anser att narkotikafrågan nedprioriterats länge och att det finns mycket ny kunskap som måste föras ut i landet. Det skulle även motverka den legaliseringsvåg som drar fram internationellt.

Tullen möter många nya droger i postflödet. En trend är att spice-varianter minskat något senare tid, möjligen sedan riskerna blivit mer kända, medan smuggling av cannabis är oförändrat hög.

En drogforskare som var med på förra orienteringsmötet hos ministern är Olof Beck, professor på Karolinska Institutet.

– Jag sade att man bör kunna klassa alla syntetiska droger snabbt på ett bräde. Har de psykoaktiva effekter och saluförs mot svenska marknaden, bör det räcka för en narkotikaklassning, säger han till Drugnews.

Ett sådant system tillämpas i Japan, där nyligen 1 400 syntetiska ämnen klassades. Olof Beck betonar att varje ämne ändå måste dokumenteras och föreslår att en forskargrupp får i uppgift att gå igenom alla teoretiskt syntetiska droger, de är inte oändliga, max 4 000.

I ett samarbete med Giftinformationscentralen går han och en kollega igenom de cirka 800 förgiftningslarm från sjukvården av nya nätdroger hittills i år.

Olof Beck
Olof Beck

– Vi har hittat ett hundratal olika substanser hittills, varav ett tiotal riktigt farliga som vi informerar vården om. Odokumenterade droger på internet är på ett sätt mer allvarliga än vanliga kända som säljs på gatan. De är tillgängliga genom hemdatorn och kan leda till enorma skador, säger Olof Beck som menar att det brådskar att agera.

EU:s narkotikamyndighet EMCDDA har identifierat ett hundratal nya psykoaktiva substanser i år i Europa, en ökning från 81 nya ifjol. Totalt övervakade byrån i somras mer än 350 nya ämnen.

• Vid mötet på Socialdepartmentet i torsdags deltog representanter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, polisen, tullen, åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Statens kriminaltekniska Laboratorium, Centrum för alkohol och narkotikaupplysning (CAN), Karolinska Institutet och justitiedepartementet.

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser