Spice minskar – nya droger på väg

Missbruk av spice-rökmixar verkar minska efter höstens epidemi och en förbudsklassning nyligen. Men experter tror att nya nätdroger är på väg.

Under hösten sökte hundratals personer i landet som prövat drogen med syntetiska cannabinoider akut vård (bl a hjärtbesvär, muskelkramp, medvetslöshet, psykos) och några misstänkta dödsfall anmäldes.

Ny kampanj på Gotland.
Fimpaspice.Nu – Ny kampanj på Gotland.

Giftinformationscentralen fick dagligen förfrågningar om spice i oktober och november, men nu är det färre. Även akutmottagningar märker av att förgiftningar minskar, uppger vårdpersonal för SVT.

Färre unga prövar den farliga drogen, däremot söker äldre missbrukare fortfarande vård som blandat olika slags preparat.

På Gotland inkom ett tjugotal personer med livshotande symtom till Visby lasarett på senhösten.
– I ett flertal av de fallen så tog vi preparat i beslag och som SKL har analyserat. Det har visat sig att de innehöll en och samma syntetiska cannabinoid, ”mmb chminaca” heter den. Den ser vi inte längre, säger Conny Johansson, kriminalinspektör på polisen Gotland, till SVT Östnytt. Däremot ökar vanlig cannabis igen.

”mmb chminaca” och 23 andra syntetiska cannabinoider klassades nyligen som hälsofarlig vara och är därmed förbjudna att saluföra, inneha och använda. Och det verkar ha fått effekt. Tillsammans med att information nått ut om att spice är riskabelt att pröva. Den har fått rykte som ”smutsig drog” bland unga.

Totalt har nu 87 syntetiska varianter klassats i Sverige, men experter som följer utveckling med nätdroger tror att nedgången är tillfällig. Folkhälsomyndighetens utredare följer utvecklingen.

– För tillfället är ett 30-tal nya nätdroger i fokus för utredning och av dem är fem syntetiska cannabinoider, eller spice-varianter, som de också kallas. De kommer troligen att regleras senare i vår, berättar Anders Persson, farmaceut och utredare på Folkhälsomyndigheten, för SVT.

Flera anser svenska systemet att klassa varje ny substans i taget är tungrott – att det vore bättre att familjeklassa hela grupper. För att försvåra dagens farliga katt-och-råtta-leken när oseriösa kemister genom att ändra en molekyl kan kringgå förbudet och göra en variant laglig en tid igen.

Men det finns juridiska rättsäkerhetsproblem med det. Dessutom har flera syntetiska cannabinoider olika kemiska struktur, vilka är svåra att klumpa ihop och klassa gemensamt, enligt Anders Persson.

Efter spice-larmen träffade ansvarig minister, folkhälsominister Gabriel Wikström (S), experter och myndigheter före jul om bland annat klassningsalternativ. Men inga förslag har ännu lagts fram.

Lokalt har flera samarbetsprojekt startats runt landet för att stoppa nätdroge:

  • Polis och postombud i Älvsbyn i Norrbotten vill förhindra att misstänkta paket når beställare.
  • Flera butiker tar bort lösningsmedlet aceton – som används för att blanda spice – från hyllorna.
    • På Gotland har kampanjen FimpaSpice.nu startats (informationsmaterial mm).
  • Fotnot: Mer om spice och nätdroger i Vetenskapens Värld i SVT.

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser