Statliga AP7-fonden investerar i cannabis

Sjunde AP-fonden har investerat i två cannabisbolag på en snabbt växande drogmarknad i Kanada. Fyra miljoner pensionssparande svenskar i populära sparformen Såfan har därmed blivit delägare i cannabisaktier – som dock övriga AP-fonder valt att exkludera av etiska skäl.

Cannabisodling. Foto: Drugnews

Det handlar om två av världens största cannabisbolag – kanadensiska Aurora Cannabis Incorpation och Canopy Growth Corp – som AP7-fonden under 2018 gick in och placerade i. Vid årsskiftet var innehavet värt 63 miljoner kronor och har sedan ökat till över 100 miljoner kronor under våren.

Fonden är populär bland pensionssparare som inte har tid eller intresse att ta aktiva placerarbeslut och nära halva befolkningen har sparande där. De sparare som inte gör aktiva val hamnar automatiskt i AP7 Såfa. I fonden finns även tobaksaktier för över 3,5 miljarder kronor, bland annat i Altria Group (f.d. Philip Morris) som köpt poster i cannabisföretaget Cronos Group och e-cigarettföretaget Juul (som Drugnews tidigare rapporterat).

I Nordamerika har cannabis i medicinskt syfte funnits länge på marknaden, men senare år har ett tiotal amerikanska delstater och från 17 oktober ifjol Kanada legaliserat för även rekreationellt bruk. Investerare har nu strömmat till Toronto-börsen och placerar i cannabisbolag. Några har vuxit snabbt och blivit bland världens 3000 största företag.

Det gör att de poppat upp i det globala index (MSCI-index) som speglar världsekonomin och styr AP7:s placeringar och ledde till de jämförelsevis små aktieköpen 2018 i cannabis. Totalt är marknadsvärdet för alla fondens aktier värda uppåt 500 miljarder kronor.

Aktiefonden med sitt ”ickeval-alternativ” har gått bra sedan starten vid millennieskiftet och en omorganisering 2010 och sköts av statliga myndigheten AP7.

Men alla är inte nöjda med de kontroversiella placeringarna.
– Jag har sparat i Såfan länge, är ett smidigt alternativ. Men jag vill inte stödja narkotikabolag i Kanada. Hur tar jag bort dom?, undrar Marianne Persson som pensionssparar i aktiefonden.

Också Dan Svensson i Hägersten, engagerad i föreningen Visir (Vi som inte röker) och tidigare kanslichef, är kritisk till investeringar i tobak och cannabis.
– Jag pensionssparar också i fonden och vi har inget att säga till om verkar det som. Det är högst diskutabla produkter vi talar om – tobak och droger. Cannabis är olagligt i Sverige. Det är inte med cannabisaktier som jag vill att min ålderdom ska tryggas, säger han till Drugnews.

Han undrar hur den moraliska kompassen fungerar hos placerarna.
Övriga AP-fonderna 1-4 har valt att inte investera i cannabisbolag. Detta efter att de fyra fondernas Etikråd i höstas efter en analys rekommenderat att exkludera dem (Aphria, Aurora Cannabis & Canopy Growth sattes upp på en avrådan-lista).

John Howchin, AP-fondernas Etikråd

– Vi kunde konstatera att bolagen kränker internationella narkotikakonventioner som Sverige undertecknat och tillverkar och säljer cannabis inte bara i medicinskt syfte, utan till privatpersoner fritt som njutningsmedel. Vår rekommendation till AP-fonderna blev därför att exkludera dessa bolag från investeringar, säger John Howchin, generalsekreterare i Etikrådet, till Drugnews.

Vad gäller tobak, alkohol och vapen, så görs inte samma etiska varning, ”det är ju legala produkter”. Men avråder från bolag som gör klusterbomber och några kemiska vapen.

Johan Florén, AP7.

AP7-fonden följer inte Etikrådets rekommendationer att strunta i cannabisbolag.
– Vi har hittills gjort en annan bedömning. Men vi har inte djupare analyserat cannabisbolagen, placeringarna hittills är ju marginella, men vi ska göra en översyn och ta ett nytt beslut i juni. Det kan hända att såna investeringar kan bli växande problem, en oro jag anser inte är obefogad, säger Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på AP7, till Drugnews.

Myndigheten betonar gärna hållbar utveckling och klimatstrategi utifrån Parisavtalet när fonden gått in i över 3 000 bolag världen över. Strategin är att i första hand att försöka påverka bolagen genom aktieägande och dialog om man ser problem.
– Exempelvis bevaka att tobaksbolag vi investerar i följer arbetsmiljöregler och inte utnyttjar barn i arbete. Fungerar inte dialogen går vi ur och de hamnar på vår svarta lista, säger han.

Fondens ”svartlista” (pdf-fil) radar idag upp ett 60-tal bolag som man avstår att investera i.

• Drugnews: men de pensionssparare i aktiefonden som inte vill att deras pengar investeras i cannabisbolag, hur ska de göra?
– Det går inte exkludera ett särskilt bolag ur fonden på det sättet. Då får de istället flytta och välja någon av de 600 privata fonderna hos pensionsmyndigheten, där finns även etiska fonder, svarar han.

I veckan har Pensionsmyndigheten lagt till nya inställningar på sin hemsida för att kunna göra hållbara val på premiepensionens fondtorg. Där kan nu spararen själv välja filtrera bort fonder som investerar i alkohol, tobak, vapen, spel, porr, fossila bränslen med mera.
Men sådant går inte själv exkludera i Sjunde AP-fonden och inte heller cannabis. Än.

• Fotnot: Sjunde AP-fonden har två fonder, en aktiefond och en räntefond (marknadsvärde i februari 487 miljarder kronor resp. 41,1 miljarder), som utgör ungefär en fjärdedel av totala premiepensionskapitalet. AP-fonderna 1 och 4 har (år 2018 respektive 2016) valt att inte längre placera i tobaksbolag, som de anser kan bli problematiska i framtiden.

Annonser