Svenskt och danskt bolag i cannabisaffär

Svenska kontroversiella cannabisföretaget Aureum Pharma och danska Dancann Pharma har skrivit avsiktsförklaring om inköp av cannabis för medicin från odlingar i Danmark till laboratorier i Sverige.

Affären som gäller tre kommande år, med möjlighet till förlängning, beräknas kan få ett värde av 37 miljoner kronor i omsättning.  Det handlar om beredningar och växtmaterial med THC och CBD som ska levereras från odlingar i Danmark till Sverige.
– Högkvalitativa medicinska cannabisprodukter är avgörande för många patienter och här ser vi Dancann Pharma som en stor framtida bidragsgivare till den svenska marknaden. Vi ser fram emot att introducera bolagets produkter på den svenska marknaden och att kunna hjälpa fler patienter, som kan dra nytta av behandling med nya medicinska cannabislösningar, säger Theresa Nader, vd för Aureum Pharma, i ett pressmeddelande.

Nu ska ett bindande avtal mellan parterna tas fram och den första cannabis-leveransen tror Aureum kommer i höst.

Dancann Pharma är ett biofarmaceutiskt bolag med inriktning på utveckla och kommersialisera terapeutiska cannabinoider inom olika vårdområden. Flera av Dancanns investerare är svenskar, enligt företagets vd Jeppe Krog Rasmussen.

Aureum Pharma är ett läkemedelsföretag med tillstånd hantera och ta fram cannabisbaserade preparat för distribution inom Sverige och siktar vidare på EU-marknaden. Det är helägt av Aureum Life Investment AB, som även via Aureum Healthcare driver en vårdmottagning i Stockholm med läkare och sköterskor, där patienter med smärta, tremors, reumatism och andra problem erbjuds cannabisbaserad medicinering.

Företaget har cannabis som affärsidé och avser så småningom odla drogen, tillverka egna mediciner, forska och erbjuda behandling, allt ”från frö till patient”. Drugnews gjorde 2020 ett reportage om den kontroversiella vårdkliniken på Kungsholmen som ifrågasatts av smärtläkare, läkemedelsforskare och riksdagspolitiker.

Aureum har även på sociala medier lobbat för legalisering av cannabis för rekreationellt bruk och har startat en aktivist-nyhetssajt (Cannabis i Fokus). I slutet av denna månad arrangerar företaget även en konferens om medicinsk cannabis i Stockholm, där även Dancanns vd medverkar.

Staffan Hübinette

• Staffan Hübinette är författare som bland annat skrivit rapporten ”Legalisering och kommersialisering av cannabis i USA, Kanada och Uruguay” (pdf-fil). Om nya affären mellan de två skandinaviska cannabisbolaget säger han:

– Det här visar att den cannabisindustri som etablerats i Europa under senare år nu också kommit till Sverige. Mönstret är detsamma som i USA, Kanada och nu även Europa. Små företag köps upp av större, företag går samman för att täcka hela varukedjan och för att komma in på varandras marknader. Infrastrukturen med odling, produktion och distribution finns nu på plats och kan snabbt expandera vid en legalisering.
– Det är också vad de flesta cannabisföretag som nu opererar inom så kallat medical cannabis vill se.  De stora pengarna och vinsterna finns att hämta vid en legalisering, säger Hübinette till Drugnews.

Annonser