AP7-fonden svartlistar cannabisaktier

[Uppdat] Efter att sjunde AP-fonden fått stark kritik för att portföljen innehåller aktier från två kanadensiska cannabisbolag, så svartlistar nu statliga pensionsfonden bolagen. Och aktieinnehavet har redan sålts. 

Drugnews kunde i april avslöja att fyra miljoner svenska pensionssparare utan vetskap hade blivit delägare i cannabisaktier. Statliga AP7-fonden hade ifjol investerat i Aurora Cannabis och Canopy Growth, två bolag som vuxit snabbt efter att Kanada i oktober ifjol helt legaliserade drogen.

Då pensionsfonden ”Såfan” använder ett index (MSCI All Country World Index) som hjälpmedel för att investera i de 3000 största företagen i världen kom de med i den svenska pensionsfonden. Och värdet av aktierna har nära fördubblats sedan dess.

Kritiken blev stor sedan det blev känt och andra medier hakat på. Flera sparare lämnade fonden då de inte kan välja bort enskilda aktier i Såfan. ”Det är inte med cannabisaktier som jag vill att min ålderdom ska tryggas”, sa en sparare till Drugnews.

Och flera organisationer krävde att innehavet skulle säljas. Särskilt då det bryter mot FN:s narkotikakonventioner, som inte tillåter cannabis för rekreationellt bruk, och som Sverige har undertecknat. Och då Etikrådet rekommenderat AP-fonderna att utesluta de bolagen.

I tisdags offentliggjordes så AP7-fondens inte helt oväntade beslut att svartlista de två cannabisbolagen, eftersom ”involvering i cannabis (är) i strid med internationella konventioner mot narkotika”. Det gäller särskilt bolag som säljer cannabis för nöjesbruk, inte medicinsk användning.

Johan Florén, AP7-fonden

– Vi gör samma bedömning som Etikrådet att innehav i cannabisbolagen kränker av Sverige ingångna avtal och svartlistar dem. Ett ganska tveklöst fall, som tagit lite tid i en rigorös faktabaserad process att komma fram till. Och nu har vi sålt aktierna, säger Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på AP7-fonden, till Drugnews.
Exakt när och hur mycket de sålts för är inte offentligt. Florén säger att aktierna helt klart gått upp, men att de är så marginella i hela portföljen att ”det kommer inte synas i några avkastningssiffror” för fonden.

Fondens uppdaterar sin svarta lista (pdf-fil) två gånger per år, i juni och december, den nya listan innehåller nu 71 bolag som statliga AP-pensionsmyndigheten blockerar. Förutom de två cannabisbolagen, så listas och slängs fem andra nya bolag också ut från aktiefonden, som varit involverat i kärnvapen, agerat i strid med Parisavtalet på klimatområdet i USA, kränkt arbetstagares rättigheter i Turkiet, och miljönormer vid oljevinning i Ryssland, enligt pressmeddelande från Sjunde AP-fonden.

En som välkomnar AP7-fondens beslut att svartlista de två bolagens cannabisaktier är Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center. Han tog efter Drugnews gräv initiativ till att en bred nykterhetsrörelse med upprop, namninsamling och brev till fondens ledning och finansmarknadsministern krävde att fonden skulle göra sig av med cannabisinnehavet. ”Sluta att sponsra cannabisindustrin med våra pensionspengar”, skrev de bland annat.

Peter Moilanen. Foto: Drugnews

– Ett väldigt glädjande beslut, även om det var förväntat. Det skulle blivit svårt för ett svenskt fondbolag att fortsätta investera i en produkt som är illegal i Sverige, säger han till Drugnews.

• Har affären något skadat statliga AP-pensionsfondernas förtroende, tror du?
– Nej, det tycker jag inte. Tvärtom så har de lyssnat, tagit kritiken på allvar och redovisat öppet om sin process att två gånger om året se över sin svarta lista och därefter nu agerat, svarar Peter Moilanen.

Även i Norge har den stora statliga pensionsfonden, Oljefondet, beslutat sälja ett kritiserat innehav i cannabisaktier. En kampanj (”Oljefondens alkoholproblem”) har också startats av föreningar och vill att Oljefonden helt slutar investera i alkoholindustrin, rapporterar Accent.

• Fotnot: AP7-fondens investering i aktier i Aurora Cannabis och Canopy Growths ifjol var vid årsskiftet värt cirka 63 miljoner kronor och som i slutet av maj stigit till nära 116 miljoner i marknadsvärde (59,1 respektive 56,7 miljoner kronor). Men innehavet har bara utgjort en bråkdel av Såfans aktiefonds totala värde på cirka 503 miljarder kronor.

 

Annonser