Upprop mot pensionsplacera i cannabis

Nu kommer en reaktion mot att statliga AP7-fonden valt investera pensionssparares pengar i två av världens största cannabisbolag, vilket Drugnews avslöjat. En bred nykterhetsrörelse kräver med upprop, namninsamling och brev till fonden att aktierna svartlistas.

Häromdagen rapporterade Drugnews att sjunde AP-fonden investerat i två cannabisbolag i Kanada, ett aktieinnehav vars värde nu vuxit till över 100 miljoner kronor. Detta trots att fondernas Etikråd avrått från sådana investeringar.

Montage. Foto: AP7 & Cannabis Cultur CC-by 2.0

Nu agerar ett 15-tal organisationer inom nykterhetsrörelsen – bl. a IOGT-rörelsen, Blå Bandrörelsen, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Svenska Frisksportförbundet – gemensamt mot placeringen. Den berör över fyra miljoner pensionssparare, som ofrivilligt blivit delägare i cannabis då de sparar i AP7 Såfan – det populära alternativet för de som inte själva kan eller har tid att välja fonder.

I en debattartikel i Aftonbladet under rubriken ”Investera inte våra pensioner i cannabis”, skriver idag, onsdag, företrädare för organisationerna att investeringen krockar med Etikrådets rekommendation och Sveriges undertecknande av internationella narkotikakonventioner:

Men även utifrån att vi, tillsammans med övriga länder i världen, ska arbeta för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling där ett av delmålen är att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk – inte att investera i detsamma”.

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, är initiativtagare till uppropet, som även omfattar en namninsamling via nätet.

Peter Moilanen. Foto: Drugnews

– Vi tycker det är anmärkningsvärt att en AP-fond investerar pensionssparares pengar i droger. Alla investeringar som växer är verkligen inte bra. Vi utgår från att AP7-fonden i en revision under våren sätter upp cannabisbolag på sin svarta lista och avbryter sitt engagemang med aktier i dessa, säger han till Drugnews.

De 15 nykterhetsorganisationerna har även skrivit brev till AP7-fonden och finansmarknadsminister Per Bolund med uppmaningen att sluta placera pensionsspararnas pengar i cannabisbolag.

• Fotnot: Länk till namninsamling och uppropet Sluta att sponsra cannabisindustrin med våra pensionspengar!”

Annonser