Reaktioner på AP-fondens cannabisaktier

Reaktioner har strömmat in om att statliga AP7-fonden investerat i två kanadensiska cannabisbolag. Flera anser det upprörande och oetiskt. Finansmarknadsminister Per Bolund tror det handlar om ”olycksfall i arbetet”. /En liknande pensionsfondaffär har rullats upp i Norge.

Drugnews avslöjande om att fyra miljoner svenska pensionssparare i AP7-fonden ovetande blivit delägare i Aurora Cannabis Incorporation och Canopy Growth Corp fick stor spridning i flera medier, exempelvis i SVT och TV4.

Montage. Foto: AP7 & Cannabis Cultur CC-by 2.0

Fondens placeringar i de två cannabisbolagen var vid årsskiftet värda 63 miljoner kronor och har under våren ökat till cirka 102 miljoner kronor. De gjordes trots att Etikrådet avrått AP-fonderna för bolagen då det går på tvärs med de FN-konventioner om narkotika som Sverige undertecknat. Kanadas legalisering av även nöjesbruk av drogen i höstas har kritiserats av narkotikakontrollorganet INCB.

Susanne Hedman Jensen, Blå Bandet. Foto: Per-Olof Svensson

– Riktigt upprörande! Hur kan en statlig pensionsfond vara så totalt oetisk och investera i drogverksamhet. Det är verkligen oansvarigt av fonden att tjäna pengar på människors drogberoende och missbruk, säger Blå Bandets ordförande Susanne Hedman Jensen till Drugnews.

Hon uppmanar i första hand AP7-myndigheten att se över sin placeringspolicy och ta bort cannabis-aktierna ur fonden. ”Annars får folk flytta sina pensionspengar någon annanstans”, tycker hon. Vilket några sparare redan gjort.

Andra tycker att cannabisaktier kan vara en spännande placering, ”Äntligen växer pengarna på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt”, skriver en person på sociala medier.

De två cannabisbolagen i Kanada har vuxit snabbt och blivit några av världens 3000 största företag. De har därför kommit upp på ett index som AP7-fonden använder och automatiskt placerat i.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) skriver i mejl till Drugnews:
– Regeringens styr inte över AP-fondernas enskilda innehav. I AP-fondernas placeringsregler slås däremot fast att de ska investera ansvarsfullt. Med tanke på det gissar jag att detta handlar om ett olycksfall i arbetet som ibland uppstår när man använder sig av index i sin förvaltning.

Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på AP7, säger till Drugnews att det ”inte är olycksfall utan en arbetsmetod”. Två gånger per år går ledningen igenom fondens aktieportfölj. Då kan företag som inte anses vara hållbara och etiska sorteras bort.

Johan Florén, AP7-fonden

Nästa revision ska göras i maj-juni och en ny bedömning kan då komma göras om cannabisbolagen.
– Vi har samma värdegrund som buffertfonderna och Etikrådet och kan därför mycket väl komma fram till att de här bolagen ska svartlistas. Men det är alltså inte än beslutat, säger Johan Florén.

I Norge har en liknande affär avslöjats i medier om att landets oljefond (Statens pensjonsfond utland), som sköter pensionsplaceringar, köpt aktier i fem cannabisbolag i Kanada, (varav två är desamma som i AP7-fonden). De aktierna är idag värda motsvarande cirka 1,4 miljarder svenska kronor och en debatt har tagit fart.

Ett protestbrev (pdf-fil) till norska ministrar har  i dagarna skickats från alkohol- och narkotikarestriktiva organisationen Nordan, med medlemmar i Norden och Baltikum. De uttrycker oro över regeringens känsliga fondplacering. ”Vi uppmanar er att ompröva investeringarna (i cannabisföretag) och övergripande undvika investeringar i skadliga psykoaktiva substanser”.

Sven-Olov Carlsson, styrelseledamot i Nordan och projektledare för Prevent don´t Promote, ser liknande problematiska pensionsplaceringar i de två länderna:

Sven-Olov Carlsson. Foto: Drugnews

– Vi ser även allvarligt på att också svenska AP7-fonden nu gjort liknande investering i cannabisbolag. Det bryter mot andan i internationella narkotikakonventioner som Sverige undertecknat, säger han till Drugnews.

Han tycker det är ”beklämmande” att de många spararna i den populära sparformen Såfan därmed blivit delägare i cannabisaktier.
– Vi förväntar oss att fonden AP7 i första hand avslutar sitt engagemang i cannabisbolagen, i annat fall bör politiskt ansvariga agera, säger han till Drugnews.

I en Sifo-undersökning ifjol tillfrågades svenskar om vad de helst ville slippa i sin fondportfölj. Högst på listan hamnade droger (69 procent), porr (66 procent) och vapen (64 procent”, enligt TT/SvD.

Annonser