Kriminella gäng även i mindre orter

Problem med lokala kriminella nätverk i landet som säljer narkotika, stjäl och utpressar ökar. De finns nu i minst 55 områden i 22 städer enligt en kartläggning som rikskriminalpolisen gjort. Drugnews har listan.

Det visar att problemen med gäng som begår brott även finns utanför storstäderna och utgör ett stort problem för lokalsamhället, konstaterar rapporten.

Platser med kriminella nätverk. Rikskrims rapport
Platser med kriminella nätverk. Rikskrims rapport

Storstäderna (särskilt södra Stockholm och inklusive Södertälje, samt nordöstra Göteborg) uppges skilja ut sig och ha mer utpräglade problem utifrån hur allmänheten påverkas. Men även mindre orter som Alvesta, Laholm och Falkenberg har idag kriminella gäng.

Det handlar ofta nätverk som vuxit fram i socioekonomiskt utsatta områden och har särskilt fått utbredning i ungdomsmiljön. De bedöms allmänt ha liten strategisk förmåga, undantaget i storstäderna där gängen beskrivs som mer strukturerade.

Aktörerna kan indelasi yngre skikt och ett äldre skikt som delvis knyts samman av släktskap. Det yngre är mer löst sammansatta kring tongivande personer och brottsligheten utgörs ofta av narkotikaförsäljning till missbrukare, stölder och inbrott i närområdet. Äldre skiktet är mer organiserade och sköter narkotikatillförsel till områdena, utpressning och begår mer avancerade stölder.

Trygghet och säkerhet påverkar de boende i områdena som tvingas möta öppen narkotikahantering, våldsamma uppgörelser mellan gängen och utsätts för hot och påtryckningar. Det leder till rädsla och få vågar vittna i rättsprocesser om vad de ser.

Kriminella nätverks framfart leder även till stort tryck på polisen, ibland angrips även polisen och dess fordon. I Göteborg har senaste året över 50 skottlossningar skett, bland annat på öppen gata. Till Malmö tvingades polisen sända förstärkningar för att utreda ouppklarade mord och andra bort.

När gängen etablerar sig på mindre orter, såsom lilla Laholm, kan pressen bli stor för lokala polisen.
– De kriminella gängen försökte tråka polismännen och identifiera dem och följde efter både till och från jobbet i syfte att påverka de här polismännen och det är ju fullständigt oacceptabelt, säger Erik Nord, operativ chef på polisen i Västra Götaland, till Sveriges Radio.

Polisens svårighet att stävja brotten och utföra sina uppgifter kan bidra till att allmänheten uppfattar det som att de kriminella styr områdena. Då kan ifrågasättas polisens roll som garant för trygghet och minska boendes benägenhet att vända sig till polisen, enligt rapporten.

Rapporten är beställd av nationella ledningsgruppen och gjord av rikskriminalpolisens underrättelsesektion. Nu ska konkreta förslag till åtgärder tas fram för att bättre kunna bekämpa gängen. De ska redovisas först nästa år, men redan nu är klart att ”samarbete är nyckeln till framgång”.

– Det här är ett samhällsproblem som vi gemensamt måste agera mot. Polisen behöver samverka med andra samhällsaktörer för att utvecklingen i områdena ska förändras, säger Lars Öjelind, biträdande chef på Rikskriminalpolisens underrättelsesektion, i ett pressmeddelande.

UTSATTA OMRÅDEN:
Enligt rapporten Nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället (pdf-fil, 29 sidor) finns 55 områden med identifierade kriminella nätverk i: Uppsala, Enköping, Gävle, Köping, Örebro, Stockholm, Södertälje, Eskilstuna, Norrköping, Linköping, Trollhättan, Borås, Göteborg, Falkenberg, Halmstad, Laholm, Landskrona, Malmö, Kristianstad, Alvesta, Växjö och Kalmar. Men inte ännu områden i Norrland.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2023 så fanns det 59 utsatta områden, varav 17 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken. Nyrekrytering av barn och unga har ökat.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser