5000 pojkar riskerar hamna i gäng

STOCKHOLM Uppåt 5 000 pojkar och unga män i landet riskerar att hamna i kriminella nätverk. För att hindra rekryteringen föreslår utredaren Carin Götblad särskilda sociala insatsgrupper, stöd för föräldrar och att socialtjänsten får lämna uppgifter till polisen om ungdomar i riskzonen.

Götblad – tillika länspolismästare i Stockholm – lämnade sin rapport i onsdags till justitieminister Beatrice Ask.

– Det går att stoppa tillförseln av medlemmar till kriminella grupperingar. Men då krävs uthålliga satsningar på det förebyggande området och bättre insatser för att motivera personer att våga lämna kriminella grupper, säger Carin Götblad i en kommentar.

Gängen har blivit ett större samhällsproblem, men får många utstötta ungdomar kan de vara lockande. Götblad tror att uppåt 5 000 tonårspojkar och unga män (varav hälften i de tre storstäderna) kan utgöra rekryteringsbas för den organiserade brottsligheten.

Hon föreslår att på lokal nivå insatsgrupper med socialtjänst, polis och skola bildas i varje kommun för att ta fram individuella handlingsplaner för de unga som är i riskzonen. De ska kunna ta hjälp av missbruksvård, psykiatri och kriminalvård.

Men även arbeta förebyggande tillsammans med frivilligorganisationer och näringsliv, exempelvis erbjuda praktikjobb. Hon föreslår även att 75 miljoner kronor avsätts för att starta “Projekt Pojke“, lokala insatser för att motverka sociala problem, psykiska problem och stereotypa könsroller hos tonåringar.

Nyckelaktörer som socialtjänst, polis och skola bör få en lagstadgad skyldighet att samarbeta och stötta med ungdomarnas föräldrar, anser Götblad som även föreslår att polisen startar telefonjourer dit oroliga föräldrar kan ringa. Hon vill även se fler poliskontor i bostadsområden.

Hon vill även lätta på socialtjänstens sekretess genom att vissa uppgifter frivilligt ska kunna lämnas till polisen om ungdomar som inte fyllt 21 år.

Etiketter:

Annonser