Polis storsatsar mot unga kriminella

Stockholmspolisen tänker trefaldiga sin insats i förorterna Tensta och Rinkeby med ett 50-tal extra poliser för att stoppa de 200 till 300 unga personer ”som stör ut ett helt samhälle”.

– Om man har individer som livnär sig på kriminalitet och som stör ut ett helt samhälle, då går det inte att acceptera det, då måste man agera kraftfullt, säger Elisabeth Anestad, chef för Västerportspolisen, till Sveriges Radio.

Hon beskriver en mörk bild med ökad narkotikahandel, misshandel, rån, vittnen som hotas och styrkedemonstrationer som gjort det svårt för företag och andra samhällsfunktioner att etablera sig i området.

Men hon beskriver gängen mer som löst sammansatta och inte som hierarkiskt styrd organiserad brottslighet.

Förstärkningen inleds i vår och ska fortsätta under 2015. Idag finns 25 poliser i de båda förorterna och ska alltså utökas till 75. Tensta och Rinkeby har drygt 30 000 invånare och endast en procent bedöms vara kriminella, uppger polisen.

Stadsdelsdirektör Maria Häggblom välkomnar fler poliser, medan andra menar att bara fler poliser inte löser problem som även hör ihop med arbetslöshet och svaga skolresultat.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2021 så fanns det 61 utsatta områden, varav 19 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser