Polisrapport om ”problemområden”

Polisen har kartlagt områden där kriminella nätverk påverkar lokalsamhället. Totalt 52 riskområden i landet, varav 14 anses särskilt utsatta. I Stockholms län finns fyra där bl a narkotikaförsäljning sker öppet, invånare inte vågar vittna om brott, barn ibland bär vapen och polisen rycker ut i dubbla bilar.

Det är nationella operativa avdelningen, Noa, som kartlagt riskområdena. Det är områden där problemen är stora och kräver insatser från alla myndigheter och läget utpekas som akut, rapporterar Aftonbladet som tagit del av en hemligstämplad rapport.

Områdena har delats upp i tre kategorier: utsatta områden med låg socioekonomisk status där kriminella påverkar lokalsamhället; riskområden; och särskilt utsatta områden där problemen anses så stora att det krävs insatser från alla myndigheter.

Fyra särskilt utsatta områden i Stockholms län är förorterna Rinkeby/Tensta och Husby i Stockholms stad, Hallunda/Norsborg i Botkyrka och Ronna/Geneta/Lina i Södertälje. De beskrivs som ”närmast laglöst land”, få invånare vågar vittna om brott och polisen ibland inte åker ut vid larm, enligt Aftonbladet.

Bara i Rinkeby/Tensta uppges det finnas cirka 500 multikriminella personer. Rån, bilbränder och bostadsinbrott är vanligt. Skjutningar, illegal spelverksamhet och försäljning av stulna varor. I de tre andra utpekade områdena förekommer öppen narkotikahandel och i Södertäljeområdet Geneta har problem eskalerat och organiserad brottslighet sköter narkotika- och vapenaffärer. Kokain har blivit vanligare och handel förekommer med insmugglad sprit och tobak, stöldgods och illegal festverksamhet.
I några områden kastas ibland sten mot polisen. Och enligt uppgift låter äldre kriminella ibland barn i 12-13-årsåldern bära deras vapen.

– I polisrapporten om Rinkeby/Tensta står det att polisen undviker att ingripa om det är ett lågprioriterat ärende eftersom polisbilar blir omringade och polisen angripna. Vår stad ska vara trygg för alla som bor här och då krävs åtgärder, vi kan inte ha ett samhälle där vi ger upp områden som är otrygga, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i en kommentar till SVT.

Att Södra Järva saknar poliskontor idag, men polisen ska öppna en stor polisstation på Rinkeby allé nästa år.
– Det gäller att komma ihåg att de allra flesta som bor här är alldeles vanliga människor som vill ha ordning och reda, säger Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Rinkeby, till Aftonbladet.

Även 2014 gjordes en stor kartläggning, då 55 områden utpekades där polisen har sämre kontroll, och lokala kriminella nätverk säljer droger och organiserar stölder och utpressning som medför otrygghet i lokalsamhället, vilket Drugnews rapporterade om.

I december ifjol berättade polisen att en fördjupad rapport var på gång om de 14 områden som polisen ska fokusera extra på. Där speciella områdespoliser ska arbeta långsiktigt för att förebygga brott och öka trygghet tillsammans med kommuner och andra myndigheter.

De 14 områden som är särskilt prioriterade i Sverige av polisen:
Polisregion Stockholm: Ronna/Geneta/Lina i Södertälje; Tensta/Rinkeby och Husby i Stockholm, och Hallunda/Norsborg i Botkyrka. Region Syd: Rosengård och Södra Sofielund i Malmö och Araby i Växjö. Region Bergslagen: Vivalla i Örebro. Region Väst: stadsdelarna Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet i Göteborg.

Rikspolischef Dan Eliasson.
Rikspolischef Dan Eliasson

– De 14 områdena behöver inte vara de områden i Sverige där det förekommer mest ”synlig” brottslighet som skjutningar och våldsyttringar. Men det är områden där vi måste förbättra livssituationen betydligt för de boende och hoppas kraftfullt ta ett steg i kampen mot den organiserade brottsligheten, sade rikspolischefen Dan Eliasson då i pressmeddelande.

Arbetet mot lokala kriminella nätverk är en viktig del i polisens strategi mot organiserad brottslighet. Tre fokus är på vapen och våld, otillåten påverkan och narkotika. Detta för att komma åt nätverken, minska brott och öka tryggheten och också ”bidra till att stärka rättstatens funktion för medborgarna i dessa områden”.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2023 så fanns det 59 utsatta områden, varav 17 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken. Nyrekrytering av barn och unga har ökat.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser