Göteborgspolisen ska stoppa gängrekrytering

GÖTEBORG Polisen i Göteborg ska försöka stoppa nyrekrytering av ungdomar till de kriminella gängen. Gängen som ofta sysslar med narkotika, stölder och våldsbrott har allt oftare haft uppgörelser på allmän plats. Omkring 1 000 unga män kan komma att frihetsberövas under polisinsatsen som inleds i höst.

– Problemet är så stort att vi måste agera nu och vi kan inte vänta. Det finns en enighet bland alla närpolischefer att ta itu med det här problemet, säger Bertil Claesson är närpolischef i stadsdelen Angered till Sveriges Radios Eko.

Med skjutvapen och sprängmedel har de olika gängen haft interna uppgörelser på exempelvis en badplats och vid restauranger i centrala Göteborg. Risken att utanförstående skadas har inte hindrat de allt fler incidenterna.

Länskriminalpolisen har nu försökt kartlägga gängen och planerar särskilt göra insatser i förorter som Angered, Biskopsgården och Bergsjön där gängen är mycket aktiva.
Men alla närpolisområden i Göteborg ska samverka för att få tillräckliga resurser och gå in med ökad övervakning, gripanden och lagföring.

Insatserna som ska pågå under ett år ska särskilt inriktas mot ett tusental unga män i 17-19-årsåldern. Många av dem befinner sig ofta helt utanför samhället, utan skola och arbete. Bristande framtidstro leder till att de ofta söker sig till kriminella gäng. Det gäller att erbjuda dem alternativ, ha något i den andra vågskålen, anser närpolischef Bertil Claesson.

Tidigare har polisen i Malmö gjort liknande insatser i exempelvis stadsdelen Rosengård för att splittra gäng genom att gripa ledare och förhindra nyrekrytering.

• Kartläggning av kriminella nätverk i Västra Götaland./ De ungdomar som idag rekryteras till gängen kan inom något år identifieras som tungt kriminell gängmedlemmar. I polisens gängrapport beskrivs en typisk individ som en kanske 17-årig kille som bor i ett segregerat område, har begått brott, själv varit utsatt för våldsbrott, och troligen redan varit i kontakt med narkotika och vapen. Han har någon form av relation till de personer som redan är etablerade i gängen.
En undersökning under oktober 2003 fann 722 unga brottsmisstänkta (21 år och yngre, de yngsta var bara 11 år, åtta procent var flickor) som tillsammans med medgärningsmän snabbt växte till 2 484 misstänkta individer.

• Läs Västra Götalands polisrapport “Rekrytering till kriminella gäng“ (pdf-fil).

Etiketter:

Annonser