Dödligt alkovåld minskar

Dödliga våldet minskar i Sverige, det har sjunkit en fjärdedel sedan 1990, visar en Brå-rapport. Särskilt minskade alkoholrelaterade fall av dödligt våld mellan män. Däremot ökar dödsfall av vapen i gängkonflikter.

Brottsförebyggande rådets rapport för åren 1990-2014 är intressant på flera plan. Dels visar den att dödligt våld minskat från i snitt 105 dödsoffer genom våld per år på 1990-talet, till cirka 95 döda i snitt första åren efter millennieskiftet och till i snitt 80 döda per år 2010-2014.

Sammantaget mindre dödligt våld idag alltså, trots motsatsen ofta hävdas.
– Det har blivit mindre accepterat att berusa sig och att ta till nävarna bland vanligt folk. Det har därmed blivit mindre farligt inomhus och i hemmen, medan våld mellan organiserade kriminella ökat, säger Sven Granath, utredare på Brå, till Drugnews.

Att särskilt alkoholrelaterat dödliga våldet minskar tror han beror på att även om konsumtionen ökat under undersökta perioden, så har dryckesmönstren förändrats. Mer vin, mindre starksprit, färre unga som dricker och berusar sig, fler äldre kvinnor dricker.

Sven Granath. Foto: L. van der Meijs
Sven Granath. Foto: L. van der Meijs

– Minskat berusningsdrickande bland unga och mer sittande framför datorn minskar också risk för bråk och dödsfall, säger han.
Även krogbråk och misshandel verkar minska, enligt en annan studie han gjort i Stockholm.

Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer har minskat, från i snitt 17 dödsoffer per år till 13 offer åren 2008-2013, enligt Brå-rapporten. Förändrat alkoholbeteende kan spela in, men Sven Granath tror polisfokus mot kvinnovåld och satsningar på kvinnojourer och brottsofferstöd mer gett effekt.

Men vad gäller kriminella konflikter, så har ”fullbordat dödligt våld” med illegala skjutvapen ökat. Särskilt i Skåne och Göteborgsområdet. I Stockholmsområdet mer oförändrat över tid. En hög andel av våldet med skjutvapen sker i storstädernas socialt mest utsatta områden, konstateras i rapporten.

– Ökad införsel av illegala vapen och fler illegala enhandsvapen i omlopp kan vara en förklaring till att viss typ av organiserad brottslighet ökat. Konflikt om narkotika, skulder och områden finns ofta med när vapen används, säger Sven Granath på Brå.

Men dödsfall utanför kriminella sfären har alltså minskat. Dödligt våld med legala jakt- och andra tvåhandsvapen har nästan halverats sedan 1990-talet.

• Brå-rapporten Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014 (Brå 2015:24, pdf-fil, 76 sidor).

 

Annonser