USA: rekordmånga dör i överdoser

NEW YORK Opioidkrisen fortsätter växa i USA. Ifjol avled över 70 000 amerikaner i narkotikarelaterade dödsfall, en ökning med 9,6 procent jämfört med året före. Tillsammans med även fler självmord så sjunker nu medellivslängden i landet.

Antalet döda i överdoser är nu svindlande högt i USA, enligt hälsoexperter. I fjol avled 70 237 personer på grund av droger jämfört med cirka 64 000 året före. Den nya statistiken från myndigheten Center for Disease and Prevention, CDC, refereras i New York Times.

Det är rekordmånga och fler än dödsfallen av HIV, bilolyckor eller skjutningar. Överdoser är nu den vanligaste dödsorsaken bland amerikaner under 55 år.

Det ökade drogberoendet har beskrivits som en följd av stora förskrivningar av opiatläkemedel mot smärttillstånd med mera från 1980-talet och framåt, då sedan flera gick över till billigare heroin när receptkontrollen ökade något. Totalt beräknas idag cirka 2,4 miljoner invånare i USA vara beroende av opioider.

Men det är syntetiska opiater som fentanyl-varianter som ökat mest senaste åren och ändrat marknaden helt. Från 2013 ökade dödsfallen av de mycket starka insmugglade fentanyl-analogerna med 45 procent till 28 466 dödsfall ifjol, enligt rapporten.

Nu står syntetiska opioider (särskilt fentanyler) för flest dödsfall, följt av heroin, läkarutskriven smärtmedicin och kokain på fjärde plats.

Även om experter som Drugnews talat med ser tecken på att dödstalen av droger ifjol i USA kanske nådde en topp och att inledningen av 2018 visat tecken på nedgång i minst tretton delstater, så är situationen fortfarande mycket kritisk.

Samtidigt har antalet självmord ökat med 3,7 procent, enligt en separat rapport av CDC. Detta sammantaget påverkar landets förväntade medellivslängd, den har sjunkit med fyra månader till 78,6 år, (jämfört med Sveriges snitt på 82,3 år).

Fler amerikaner avlider nu årligen än på ett hundra år.
– Tragisk med denna bekymmersamma trend som drivs på av dödsfall av överdoser och självmord. Det ger en bild av det övergripande hälsotillståndet i landet och denna oroande statistik är en väckarklocka om att vi förlorar alltför många amerikaner för tidigt och för ofta, under förhållanden som kan förebyggas, säger Robert Redfield, chef för hälsomyndigheten CDC, i en kommentar.

Professor Bertha K. Madras. Foto: Drugnews

President Donald Trump förklarade ifjol situationen som ett nationell nödläge med anledning av att narkotikaöverdoser stigit så kraftigt och tillsatte en särskild opioidkommission. Flera delstater och städer har även startat ambitiösa folkhälsoprogram för att få fler personer i behandling och minska dödlighet, bland annat i Ohio.

Några förslag som kommissionen lämnat var att utbilda läkare för bli mer restriktiva med skriva ut opioider; bygga ut behandlingsplatser och Laro-program; öka tillgängligheten av motgiftet Naloxon för att häva överdoser. Analysera och bättre följa upp dödsfallstatistiken och öka rättsliga ingripande mot illegala droger, berättade en medlem i kommissionen, professor Bertha Madras från Harvard Medical School.
– Det finns ljuspunkter, men situationen är fortfarande mycket mycket bekymmersam, sade hon nyligen under ett Sverigebesök till Drugnews.

Ur TV-serien.

• TV-tips: Starka dokumentären ”I heroinets spår” sändes nyligen på SVT i sex delar, kan ännu ses på SVT-play. Beskriver hela kedjan från drogkartellers möten och odlingar i Mexiko, smuggeltrafiken norrut till USA, polisens tröstlösa arbete mot handeln och missbrukarna och deras anhörigas kamp mot drogerna.

Annonser