”Vi måste försvara hjärnan”

En internationell narkotikakonferens som samlar flera restriktiva röster pågår i Stockholm. Harvardprofessor Bertha Madras varnar för konsekvenserna av legalisering av cannabis i USA. Russtyrkan (THC) har nått höjder på 20-90 procent och fler fastnar i beroende.


Under sin föreläsning på ett hotell vid Slussen i Stockholm, som samlat uppåt ett par hundra deltagare, visar hon en strid ström av faktabilder om utvecklingen.

Över tjugo delstater i USA och grannlandet Kanada har nu legaliserat cannabis fullt ut som nöjesdrog. Nya ätbara cannabis-produkter och vapers i form av allt från tändare till mobiltelefoner leder till nya intagssätt.

Professor Bertha K Madras, gästade Stockholm. Foto: Drugnews

Och cannabisindustrin utvecklar även cannabis med betydligt högre THC-halter, ända upp till 90 procent, enligt Bertha Madras.
– Fler gravida kvinnor använder drogen, med risk ge skador för det ofödda barnet. Fler ungdomar fastnar i beroende, får sömnproblem och risk för problem i skolan, svårt med relationer, psykiska störningar och andra problem senare i livet, berättar hon.
Hon understryker att ungas ej färdigutvecklade hjärnor påverkas negativt av allt starkare droger.

Hon har som psykiatriker och psykobiolog på Harvard Medical School i Boston länge följt USA:s ökade drogproblem. Hon har även arbetat som expert hos federala regeringen om hur bemästra opioidkrisen som tagit hundratusentals liv.

Men det är cannabis som hon främst berör i sin föreläsning, och hon redovisar många nya studier och data på skärm efter skärm som varnar för utvecklingen i USA: fler använder drogen, barn förgiftas hemma av föräldrars cannabis, trafikolyckor ökar med påverkade förare, depression och självmordsförsök, och fler hamnar i svårt beroende.

Hon är klart negativ till utvecklingen och varnar Europa för att välja samma väg. Hon nämner det gamla talesättet att det som händer i Las Vegas, stannar i Vegas.
– Men det som idag händer i USA, verkar tyvärr inte stanna där, säger hon.

Hon visar bilder på hur hjärnan påverkas av olika substanser och proteiner i cannabis och uppmanar deltagarna på konferensen att reagera och oförtröttligt arbeta mot en drogliberal utveckling.
– Det handlar inte om ett krig mot narkotika, utan om att försvara hjärnan, avslutar hon.

Konferensen Drug Policy for the Future pågår i två dagar och anordnas av Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN)  och flera frivilligorganisationer. De vill under svenska EU-ordförandeskapet understryka vikten av Agenda 2030 och hållbarhetsmålen, ur ett global perspektiv belysa narkotikafrågan med fokus på Sverige och Europa, samt hur prevention och behandling av beroende kan stärkas.

Annonser