USA: inget bruk av marijuana säkert för unga

WASHINGTON DC. För första gången på många år kommer ett klart budskap om marijuana från högsta ort i USA. Marijuana är alltjämt förbjuden på federal nivå och det är inget läkemedel, klargjorde nyligen landets hälsominister och hälsogeneral tillsammans.

Den 29 augusti uttalade sig de högsta representanterna för hälsovården i USA om marijuana. Det var chefen för hälsovårdens uniformerade avdelning, hälsogeneral (”Surgeon General”) Jerome Adams, narkosläkare i grunden, och hälsominister Alex Azar som presenterade regeringens officiella ställningstagande och rådgivning om marijuana.

Hälsominister Alex Azar och Surgeon general” Jerome Adams (2 och 3 från vänster). Foto: US HHS.gov

På en presskonferens hänvisade Adams till sin rapport om marijuana (Marijuana Use and the Developing Brain), där han inledningsvis påpekar vikten att ”skydda vår nation från hälsorisker för marijuanaanvändning under tonårstiden och under graviditet. Den ökade tillgången till marijuana och den ökade styrkan, tillsammans med missuppfattningar om marijuana, äventyrar våra mest värdefulla resurser, vårt lands ungdomar.”

På konferensen poängterade hälsominister Azar tillsammans med Adams utifrån rapporten att marijuana skadar den unga hjärnans utveckling och att ingen användning av marijuana för tonåringar och gravida är säker.

Andra punkter i deras budskap till allmänheten var kritiken mot medicinsk marijuana. Även om ett par komponenter i cannabis ingår i vissa läkemedel har marijuana aldrig blivit godkänd som läkemedel, påpekar de. Likaså varnade de för att ju tidigare i livet man börjar använda och ju högre THC-halt, desto större risk för att man blir beroende och får andra hälsoproblem.

– Jag oroas över snabba normaliseringen och den felaktiga uppfattningen bland unga att marijuana är en ofarlig drog eftersom den är legal i vissa delstater, sa general Adams på presskonferensen.
Han sa också att många människor inte förstår att dagens marijuana är betydligt starkare än tidigare. Han tillade det som många andra redan påpekat i debatten: ”Det här är inte din mammas marijuana.”

Hälsominister Alex Azar berättade att den federala regeringen ha startat en kampanj för att göra folk uppmärksamma på narkotikans risker. President Donald Trump har personligen donerat en del av sin lön för detta.

– Regeringen känner inte till allt om marijuanans skadliga påverkan, men gedigen forskning visar att den är beroendeframkallande och skadlig, sa Azar och fortsatte:
– Delstaternas marijuanalagar har ändrats, men det har inte vetenskapen. Och den federala lagen (dvs. att marijuana är olaglig) står fast, rapporterar ABC News.

Reaktionerna på de första uttalanden om marijuana från Trump-administrationen har varit väldigt olika. Lobbygrupper för marijuana, marijuanaindustrin och enskilda användare är upprörda i tidningarnas kommentarsfält och twitter.
Någon menar att detta är en återgång till ”Reefer Madness” – en skräckpropagandafilm mot marijuana från 1936 som cannabisförespråkare älskar att hänvisa till.

Professor Bertha Madras. Foto: Drugnews

Bland de mer positiva mottagarna till regeringens tydliga utspel märks bland annat Bertha Madras, hjärnforskare och professor i psykobiologi vid Harvard Medical School. Hon hyllar hälsogeneral Jerome Adams.
– Du har gjort hela landet en exceptionell tjänst som kommer att eka i decennier framåt. Äntligen har vetenskapen och folkhälsan blivit engagerad i den här landsomfattande tsunamin. Många av oss har pratat om bevis i årtionden, men räckvidden för en Surgeon General är bred och djup, skriver hon i en tweet.

 

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser