Fler trafikolyckor efter legalisering

VALENCIA En ny systematisk översikt om effekterna på trafiksäkerhet efter legalisering av cannabis visar ökat antal olyckor, vårdslösare körning och fler dödsfall. Resultaten är dock inte entydiga.

Den aktuella studien, publicerad i mars 2023 i i International Journal of Environmental Research and Public Health, har försökt ta reda på hur cannabislegalisering påverkat antalet trafikolyckor. En spanskt forskarlag från universiteten i Valencia och Murcia, med psykologiprofessor Francisco González-Sala som första författare, har genomfört en systematisk översikt av 29 artiklar i ämnet som uppfyller kriterierna för forskarnas frågeställning. [i]

Unga män, cannabis och alkohol
Resultaten visar att det i 15 artiklar finns ett samband mellan legalisering av medicinsk och/eller rekreationell cannabis och ökat antal trafikolyckor, men i fem artiklar som undersökt samma sak observeras inget sådant samband. Dessutom indikerar nio artiklar ett större antal riskbeteenden relaterade till körning efter konsumtion, där den största risken finns hus unga cannabisrökande män som samtidigt druckit alkohol.

Forskarnas slutsats är att legalisering av medicinsk och/eller rekreationell cannabis har negativa effekter på trafiksäkerheten och sannolikt kan påverka antalet dödsfall.

I forskningsgenomgången hänvisar forskarlaget bland annat till en studie från 2022  som rapporterar om ökat antal dödsfall i trafiken efter legaliseringen av cannabis för medicinskt och nöjesbruk i USA-delstaterna Alaska, Colorado, Oregon och Washington, jämfört med 20 delstater som inte legaliserat alls.[ii]

I Colorado ökade till exempel antalet trafikdöda där trafikanten som orsakade olyckan hade cannabis i kroppen från 14,8 procent av alla dödsolyckor till 24,3 procent mellan 2013 (året före legaliseringen) till 2020.[iii] (I  Sverige, med 10,3 miljoner invånare, dör totalt mindre än hälften så många i trafiken jämfört med Colorado, som har 5,7 miljoner invånare.)

Fler studier om trafikdöd och cannabis
I Kanada såg man ingen ökning av trafikolyckorna det första kvartalet efter legaliseringen 2018, däremot var det redan då fler som körde med cannabis i kroppen jämfört med innan legaliseringen.[iv]

En alternativ förklaring till den sämre körförmågan hos cannabisrökare presenteras i en Nya Zeeländsk studie från 2001 av den legendariska cannabisforskaren David Ferguson och hans kollega John Horwood. De menar att sambandet mellan cannabisanvändning och risken för trafikolyckor kan bero på att cannabisrökande ungdomar har en större tendens att köra under påverkan av alkohol och köra vårdslöst.

Det är alltså inte drogpåverkan i sig som ökar risken för olyckor, enligt Ferguson. [v]  Deras förslag hur sambandet mellan sämre körförmåga och alkohol/ droganvändning ska tolkas, har sedan upprepats andra forskare.

En studie från delstaten Michigan 2019 om s.k. medicinsk cannabis, som Drugnews tidigare skrivit om, kan också nämnas. Den visar att mer än hälften av de smärtpatienter som använder cannabis kör bil mindre än två timmar efter intaget, trots att de kände sig höga.

Sammantaget visar forskningen tydligt på en försämrad körförmåga hos cannabispåverkade personer. Huruvida legalisering av drogen leder till fler trafikolyckor och dödsfall är ännu inte lika klart.


• Referenser: [i] Gonzáles-Sala et al (2023) Effects of Cannabis Legalization on Road Safety: A Literature Review. Int J Environ Res Public Health. 2023 Mar; 20(5): 4655.

[ii] Kamer et al (2022). hange in Traffic Fatality Rates in the First 4 States to Legalize Recreational Marijuana . JAMA Intern. Med. 2020;180:1119–1120. C– PMC (nih.gov) 

[iii] RMHIDTA (2021). The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact: Volume 8, September 2021 – PubMed (nih.gov)

[iv]  National Cannabis Survey, First Quarter 2019. Statistics Canada; Ottawa, ON, Canada: 2019. [(accessed on 23 September 2022)]. Available online: https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190502/dq190502a-eng.htm 

[v]  Fergusson D.M., Horwood L.J (2001). Cannabis use and traffic accidents in a birth cohort of young adults. Accid. Anal. Prev. 2001;33:703–711. – PubMed (nih.gov)

 

Etiketter:

Annonser