100 000 döda av överdoser i USA

WASHINGTON DC/ Över 100 000 amerikaner avled i överdoser av narkotika – främst opioider såsom fentanyl – under tolvmånadsperioden fram till april 2021, enligt folkhälsomyndigheten CDC:s statistik. President Biden beklagar narkotikaepidemin nått ”en tragisk milstolpe … som berör familjer och samhällen i hela landet”.

I skuggan av covidpandemin fortsätter alltså den dödliga opioidkrisen att drabba USA.
Antalet döda i narkotikaöverdoser som Centers for Disease Control and Prevention redovisade i onsdags för perioden maj 2020 – april 2021 är den högsta som uppmätts: över 100 000 dödsfall, 28,5 procent fler än under samma period året före.

Det betyder att fler amerikaner dör av narkotika årligen än som avlider i trafikolyckor, skjutningar och influensa.

Enligt CDC är en förklaring att syntetiska starka opioiddrogen fentanyl fortsatt spridas, och att restriktioner under pandemin gjort att många missbrukare blivit isolerade socialt och inte fått behandling och annan vård.
Den nya dödsstatistiken är dock preliminär och flera utredningar om misstänkta narkotikadödsfall är inte klara.

CDC-graf över dödliga överdoser.

Nära två tredjedelar av dödsfallen kan knytas till opioider, såväl överförskrivning av legala smärtstillande medicin (ex. oxikodon) som illegal användning av fentanyl, heroin, men även dödsfall av andra droger som metamfetamin som blivit vanligare (+48 proc.).

Fentanyl och metamfetamin massproduceras till betydande del av mexikanske karteller som köper in kemikalier (prekursorer) från Kina och sedan smugglar färdiga drogerna till USA.
Federala narkotikapolisen DEA gör rekordstora beslag av fentanyl, ”mängden bara i år vore tillräckligt för att ge varje medborgare i USA en dödlig dos, och vi fortsätter göra fler fentanylbeslag varje dag”, säger polischefen Anne Milgram, rapporterar CNN.

President Joe Biden säger om de nya narkotikadödsiffrorna att ”vi kan inte bortse från denna epidemi av förluster, som har berört familjer och samhällen i hela landet”.

I uttalandet framkom även att fyra miljarder dollar ur Covid-19-hjälppaket ska dirigeras till stöd vid substansmissbruk och psykisk ohälsa och tillgång till motgiftet Naloxon vid överdoser ska utökas.

”Vi stärker prevention, främjar skademinskning, utöka behandling och stöder människor i tillfrisknande, och ska minska utbudet av skadliga ämnen i våra samhällen. Och vi kommer inte att släppa taget”, säger han i uttalandet.

SAMTIDIGT pågår en rad juridiska processer mot läkemedelsföretag i USA som anklagas för att bidragit till den dödliga opioidkrisen genom nedtona smärtstillande mediciners beroendepotential och uppmuntra läkare med provisioner för att överförskriva piller.

Annonser