Trump: dödsstraff för droghandlare

MANCHESTER I måndags uppmanade president Donald Trump till tuffare tag för att bekämpa opioidepidemin som tar tiotusentals liv årligen i USA. Dödsstraff vid storskalig narkotikahandel nämnde han som en åtgärd, och som nu justitieministern går vidare med.

Det var under sitt tal (från 4:05 min)på en skola i Manchester i New Hampshire i måndags, en delstat som har drabbats hårt av opioidförgiftningar (fentanyler, heroin, läkemedel som oxikodon m fl), som president Trump presenterade sin plan för att bekämpa krisen.

Där ingår bland annat dödsstraff för narkotikahandlare och smugglare och Trump vill inte spilla tid. De är ansvariga för tusentals människors liv och än fler som skadas, och ändå får de inga straff eller bara någon månad i arresten, menade han.

– Om vi inte blir tuffare mot knarkhandlarna så slösar vi tid. Och den tuffheten inkluderar även dödsstraffet, sade han i talet och fick applåder.

I onsdags kväll förde justitieminister Jeff Sessions Trumps utspel vidare och uppmanar åklagare att använda federala lagar för att möjliggöra dödsstraff för vissa narkotikabrott, vid ”lämpliga fall”.
(Det handlar bl. a om mord relaterat till svindleri, vapendöd under drogsmuggling och fall med extremt stora mängder droger, enligt Aftonbladet). I 31 av USA:s 50 delstater är idag dödsstraff tillåtet.

Skärpta straffen ska främst riktas mot de som för in droger i landet och säljer vidare – inte de som använder dem. Presidenten nämnde i sitt tal även att bättre gränskontroll och en mur till Mexiko skulle minska inflödet av narkotika. Och internationella post- och kurirtransporter till USA ska övervakas elektroniskt för att stoppa droger.

Trump sade att andra länder (utan att ange vilka) som skärpt straff och infört dödsstraff har lyckats minska narkotikarelaterad brottslighet. Han får kritik av politiker och människorättsföreningar som anser att strängare straff inte är lösningen. Utanför en lokal brandstation, som hjälper missbrukare till vård, som Trump besökte ropade några demonstranter: ”You talk, we die”, rapporterar Reuters.

Vita husets anti-opioidplan omfattar även ökat federalt stöd till behandling, insatser för att minska receptförskrivningar med en tredjedel på tre år, stöd för missbrukare som söker arbete och en stor avskräckande informationskampanj. Kongressen har nyligen avsatt 40 miljarder kronor för insatser mot opioidkrisen.

Sprej med motgift.

Och motgiftet Narcan (med naloxon) vid överdoser ska delas ut (tillverkaren lovar att varje amerikansk gymnasieskola ska få två lådor var gratis), och räddningstjänsten utrustas med medicinen.

Opioidkrisen tog fart efter att läkemedelsindustrin hårt började marknadsföra och pumpa ut starka smärtstillande mediciner. Många blev beroende och gick senare över till heroin, fentanyler och andra droger när läkemedelspriserna höjdes. Trump – som i höstas deklarerade opioidkrisen som nationell nödsituation – anser att företagen ska hållas ansvariga och utesluter inte rättsprocesser mot industrin.

Idag är minst 2,4 miljoner amerikaner beroende av opioider. År 2016 avled cirka 64 000 personer i drog- och läkemedelsrelaterade dödsfall i USA, varav två tredjedelar av opioider. Drogerna tar cirka 140 liv per dag i landet.

Och överdoserna har fortsatt öka, senaste året 30 procent fler, enligt Center for Disease Control. Störst ökning hade Mellanvästern i USA (+70 procent). Studien har följt upp akutbesök relaterade till opiatöverdoser mellan juni 2016 till september 2017, rapporterar BBC.

• Fotnot: • President Trump Delivers Remarks on Combating the Opioid Crisis (presidentparets tal, 42 minuter).

Annonser