Längre tid med opioidmedicin ökar beroenderisk

BOSTON Det är snarare tiden med opiatläkemedel som smärtlindrare efter operation som ökar risken för beroende än styrkan av doseringen. Det slutsatsen dras i en amerikansk studie med över en miljon patienter, viktig kunskap mot bakgrund av den pågående opioidkrisen i USA.

Behandlingstid och antal recept med smärtstillande läkemedel efter operation verkar ha stor betydelse för om patienter ska utveckla beroende eller ta en överdos. Varje påfyllning och vecka med opioider är förknippad med ökad risk fastna i missbruk av preparaten bland opererade patienter som får smärtlindring efteråt.

Det har forskare från bland annat Harvard Medical School i Boston kommit fram till efter en retrospektiv kohortstudie, som publiceras British Medical Journal, och redovisas i Läkemedelsvärlden.

Forskarna undersökte data från över 1 015 000 amerikanska patienter med privat sjukförsäkring som genomgick operation under åren 2008 till 2016. Alla ansågs ickeberoende av opiater före operationen och få utvecklade ett missbruk, enligt studien.

Över hälften (56 procent) av patienterna behandlades med postoperativa opiodläkemedel efteråt, endast 5 906 patienter (0,6 procent) har senare registrerats för missbruk, enligt studien.

Enligt forskarna är den totala tiden patienter får opioidläkemedel främsta risken för utveckla beroende. Och för varje nytt recept ökar risken för beroende med 44 procent, och för varje förlängd vecka med läkemedlen är riskökningen 20 procent, enligt analysen.

Däremot hade inte medicindosens storlek lika tydligt samband med missbruk, särskilt inte om behandlingsperioden är kort.

Forskarna menar att det behövs mer studier för att öka kunskapen, men att resultaten är viktiga för läkare som förskriver opioider att ta till sig.

En opioidepidemi pågår i USA från millennieskiftet, över 64 000 dödsfall år 2016 var kopplade till överdoser. Samma period har förskrivningar av opiodläkemedel (ex. oxikodon o morfinliknande preparat med hög beroenderisk) fyrdubblats och anses bidragit till hälsokrisen. President Donald Trumps deklarerade i oktober läget som en nationell hälsokris och extra åtgärder har vidtagits för att försöka hejda utvecklingen.

• Fotnot: Studien Postsurgical prescriptions for opioid naive patients and association with overdose and misuse: retrospective cohort study” (Gabriel A Brat m fl) publiceras i veckans nummer av Britisch Medical Journal.

Annonser