Sverige avvisade Trumps narkotikaupprop

NEW YORK 130 länder undertecknade ett upprop på USA-initiativ om kraftfullare agerande mot narkotikaproblemen i världen, när president Donald Trump bjöd in till möte i FN-skrapan. Men Sverige och flera andra länder tackade nej.


Det var i måndags som USA:s representation hade bjudit in till högnivåmöte om globala drogproblem, i samband med FN:s generalförsamling möttes.

Förutom FN-ambassör Nikki Haley och president Donald Trump talade även generalsekretare Antonio Guterres. Ökad illegal produktion av opium, kokain och syntetiska droger nämndes som stora utmaningar.

Men USA ville att de länder som skulle delta i mötet även måste skriva under uppropet, vilket ledde till att flera länder uteblev.

I uppropet ”Global call to action on the World Drug problem” understryks vikten av de internationella narkotikakonventionernas roll, narkotikakontroll och möta nya utmaningar som farliga syntetiska droger.

Löfte om att vidareutveckla nationella handlingsplaner enligt strategin: minska efterfrågan på illegala droger genom utbildning; öka behandlingsinsatserna; stärka internationella samarbetet inom rätt, brottsbekämpning och hälsovård. Samt skära av tillgången på illegala droger genom att stoppa produktionen.

– Om vi tar dessa steg tillsammans kan vi rädda livet på otaliga människor i alla hörn av världen, sa president Trump.
Han sa att illegala droger är kopplade till organiserad brottslighet, olagliga penningflöden, korruption och terrorism. Och att det är viktigt för folkhälsan och nationell säkerhet att vi bekämpar drogmissbruk och stoppar alla former av handel och smuggling som göder ”onda transnationella karteller”. Och nämnde att USA nu skärper sin gränskontroll.

Trump är bekymrad över hur USA inrikes är drabbat av en allvarlig opioidepidemi, som fortfarande växer. Ifjol avled över 72 000 invånare i överdoser och drogrelaterade problem (fler amerikaner än som avled under Vietnamkriget), en ökning med sju procent på ett år.

Men flera länder valde att inte skriva under uppropet och uteblev från mötet i FN-byggnaden. Bland annat Norge tackade nej till inbjudan, utrikesminister Ine Eriksen Søreide (Høyre) menar att dokumentet inte var förenligt med regeringens politik – som numer mer betonar vård än straff:
– Vår bedömning, tillsammans med de myndigheter som ansvarar för narkotikapolitiken i Norge, är att det har för lite fokus på hälsoområdet, säger hon till norska TV2.

Även övriga Norden och de flesta EU-länder anser att USA-uppropet behövde kompletteras. Inte heller Sverige skrev under och uteblev från mötet, trots att statssekretare Agneta Karlsson (S) var i New York.

– Det som står i uppropet är okey, men det är inte fullödigt, det är bland annat för lite om hälsa och behandling. Det är viktigt att alla delar är med i ett sådant dokument, som säkert kommer upp hos narkotikakommissionen CND till våren när FN:s stora narkotikamöte Ungass 2016 ska följas upp, säger Bo G Pettersson, departementssekretare på Socialdepartementet, till Drugnews.

Även om några EU-länder undertecknat uppropet – såsom Storbritannien och Polen – så har unionen kompletterat med egen skrivelse.

• Högnivå-möte i FN-skrapan om narkotika, UN-Youtube:

Annonser