Marijuana minskar inte bruket av opioider

PITTSBURG Många hiv-smittade som också har kronisk värk använder marijuana i smärtlindrande syfte. Detta trots svaga empiriska bevis att den har effekt. Det visar den senaste stora forskningsöversikten med metaanalyser, som omfattar över 100 studier.[i]


Samtidigt finns det förhoppningar att ”medicinsk marijuana” kan minska förskrivningen av smärtstillande opioider, därmed också de många dödsfallen i opioidöverdoser i USA. Företrädare för marijuanaindustrin har varit särskilt angelägna att framhålla det som ett argument till ökad marijuanakonsumtion.

Flera studier under senare år visar emellertid att marijuanarökare i gemen har en betydligt högre konsumtion av opioidläkemedel än icke marijuanarökare.

En studie publicerad 2017 visar en fördubblad risk för marijuanarökare att utveckla problematiskt bruk av opioider.[ii]

En annan studie från 2018 under ledning av den irländska forskaren Theodore Caputi utgår från drogvaneundersökningar i USA. Den visar att de som använder medicinsk marijuana har högre konsumtion av förskrivna läkemedel och ännu högre (ungefär två gånger oftare) konsumtion av icke förskrivna smärtstillande medel och lugnande medel.[iii]
Sambandet stöds av den sedan länge påvisade trappstegsteorin; att cannabis är en inkörsport till annan narkotika, särskilt till opiater.[iv]

I en alldeles färsk amerikansk forskningsrapport har man under ett års tid följt 433 personer med hiv som lider av ständig värk. Huvudförfattare har varit smärtläkaren och docenten Jessica Merlin vid läkarutbildningen, universitetet i Pittsburg.

Försökspersonerna frågades ut om smärtnivå, bruk av opioider och av marijuana. 28 procent av dem rapporterade marijuanaanvändning under den senaste tremånadersperioden. Forskarna såg inte att smärtnivån förbättrades av marijuanabruk. Man såg heller ingen förändring, varken ökning eller minskning, av de intagna läkemedelsdoserna med opioider, om försökspersonen rökte marijuana.[v]

Fotnoter: [i] Stockings et al (2018). Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. Pain, Oct 159, 1932-1954.

[ii] Olfson et al (2017). Cannabis Use and Risk of Prescription Opioid Use Disorder in the United States. Am J Psychiatry. 2017 Sep 26.

[iii] Caputi, T. et al (2018). Medical marijuana users are more likely to use prescription drugs medically and non medically. Journal of Addiction Medicine. Volume 12. Sid. 295-299.

[iv] The health effects of cannabis and cannabinoids. The current state of evidence and recommendation for research (January 2017). National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.

[v] Merlin, j et al (2019). Marijuana use is not associated with changes in opioid prescription or pain severity among people living with HIV and chronic pain. JAIDS. Feb 20.

Etiketter:

Annonser