Marijuana riskfaktor för opioidberoende

SHREWSBURY Ett ungt datasnille, Adway Wadekar, från en amerikansk småstad har genom dataanalyser från drogvaneundersökningar försökt förutspå vem som löper störst risk att bli opioidberoende. Han pekar ut cannabisbruk i unga år som en riskfaktor.

Opioider – såsom heroin, morfin, metadon, oxikodon, tramadol, buprenorfin – är de roger som orsakar flest narkotikarelaterade dödsfall, både i Sverige och de flesta andra länder. Särskilt USA och Kanada är drabbade.

I USA kallade president Donald Trump 2017 opioidkrisen för ”ett nationellt nödläge” och satsade miljarder dollar på att komma tillrätta med problemet, har Drugnews tidigare rapporterat.

Samtidigt försökte marijuanaindustrin presentera cannabis som en lösning. Argumentet var att smärtpatienter skulle använda medicinsk marijuana som smärtlindring istället för de giftiga opioidläkemedlen. I flera forskningsrapporter motbevisas dock den tesen. Tvärtom ökar marijuana risken att använda opioider, (enligt en ifjol publicerad stor metaanalys).

I en ny studie som nyligen publicerats i  Drug and Alcohol Dependence har 21-årige gymnasieeleven Adway S. Wadekar vid Saint John’s High School i Shrewbury, Massachusetts analyserat de landsomfattande drogvaneundersökningarna från National Survey on Drug Use and Health (NSDUH). Det unga datasnillet skriver på sin hemsida att just nu ligger hans intresse i att använda officiella data för att förstå mentala sjukdomar och substansmissbruk.

I den publicerade artikeln handlar det om att genom komplicerad datautvinning kunna förutspå användning av droger utifrån demografiska, socioekonomiska och hälsorelaterade uppgifter. Den speciella metod Wadekar använt kallas tree based classifiers, beslutsträdsklassificering.

Slutsatsen i Wadekars forskningsrapport, Understanding Opioid Use Disorder (OUD) using tree based classifiers”, är att tidig debut, före 18 år, med marijuana är den dominerande förutsägande faktorn för opioidberoende senare i livet. Att få bukt med marijuanaanvändning i unga år kan vara en effektiv förebyggande strategi mot opioidberoende som vuxen, särskilt för riskgrupperna, skriver artikelförfattaren som slutsats av studien.

Etiketter:

Annonser