Trump: drogkrisen nationellt nödläge

WASHINGTON USA:s president Donald Trump deklarerade i torsdags opioidepidemin i landet som en nödsituation för folkhälsan. Men det blir inledningsvis inga extra resurser till hantera krisen där nu varje dag 175 amerikaner dör av droger.

– Detta tar fler liv än vad trafikolyckor och dödsskjutningar gör tillsammans, sade Donald Trump i ett tal i Vita huset till amerikanska folket, som refereras i flera medier (CNN, AFP, Reuters mfl).

Han talade engagerat om ökad kamp mot droger som ifjol tog över 64 000 amerikaners liv, särskilt opiater som heroin, fentanyler och opiatläkemedel som orsakar flest överdoser. Och behovet av fler åtgärder för att häva den epidemi med dödliga överdoser som sjufaldigats sedan millennieskiftet.

Nära en miljon amerikaner missbrukade i fjol heroin och elva miljoner receptbelagda beroendeframkallande smärtmediciner.

Trump förklarade drogsituationen som en nationell hälsokris, vilket ger möjlighet till fler insatser och att omfördela medel i delstater och hos lokala myndigheter för att ta itu med problemet. Men inte som federalt nödläge som är mer avsett för naturkatastrofer, som skulle kunna få fram nya pengar snabbare, (även om senare tids stormar uttömt flera fonder, enligt Vitahuset-tjänstemän).

Deklarationen om nationellt nödläge gäller nu i 90 dagar, men kan förlängas. Några kritiker, inklusive parlamentariker (demokrater) anser att den är meningslös utan att lova extra resurser.

Trump-administrationen lovar att se över finansiering till fler insatser, bland annat se till att fler missbrukare ska få avgiftning och behandling. Både han och frun Melania talade om att stigmat kring missbruk måste brytas och att alla kan drabbas. Han nämnde sin avlidne bror som varit alkoholist och påverkat Trump till att bli nykterist.

– Ingen del av vårt samhälle, varken fattig eller rik, städer eller landsbygd är förskonade, sade Trump som beskriver drogproblemet som ett ”gissel” för landet. Och man kämpar nu med den ”värsta drogkrisen i hela vår historia. Ja, i hela världshistorien, och det är ett världsomspännande problem”.

President Trump deklarerar i Vita Husets östra rum nationellt nödläge om drogsituationen

Han talade om hur allt fler barn föds med drogabstinens på grund av mödrars missbruk. I ett initerat SvD-reportage nyligen berättas om att var 25 minut föds en bäbis i USA med symtom och på sjukhus i West Virginia behandlas allt fler nyfödda med morfin för att ”tända av”.

Foto: Jeff Andersson /Flickr CC-BY 2.0

President Trump efterlyste ”tuffare” kampanjer riktade till unga om att inte alls börja med droger. ”We want the next generation of young Americans to know the blessings of a drug-free life”, sade han.

Han tog även upp behov av att bygga muren mot Mexiko i ljuset av att det kommer mängder med illegala droger därifrån. Och han tänker ta upp problem med syntetiska fentanyl-analoger (uppåt hundra gånger starkare än heroin) som tillverkas i Kina och sprids över världen när han träffar president Xi Jinping nästa vecka.

Trump kritiserade också läkare och som alltför lättvindigt skriver ut de starka medicinerna och de bolag som hårt marknadsfört dem. Han framhöll att läkemedelskedjan CVS nu infört en begränsning att inte skriva ut starka smärststillande mediciner för mer än en vecka i taget, (företaget har tidigare lobbat hårt mot regleringar).

Den ökade läkemedelsanvändningen är en viktig förklaring till att opioidkrisen tagit fart i USA. Kronisk smärta och oklara symtom har länge behandlats med mer och mer starka mediciner, och lett till beroende. Fyra av fem opioidmissbrukare har börjat med värktabletter.

Prof Bertha Madras, beroendeexpert. Foto: Drugnews

Från 1999 ökade förskrivningen av opiater 400 procent, de såldes vidare till personer utan medicinska problem och kom ut på gator och torg. Det här blev en viktig pipeline in till heroin och fentanyler”, sade professor Bertha Madras nyligen till Drugnews under ett Sverigebesök.

Hon är expert i den av presidenten tillsatta kommission som analyserar och föreslår åtgärder mot drogepidemin. (Läs mer i intervjun om hennes råd om vad göra).

Kommissionen ska inom kort komma med förslag till presidenten om hur gå vidare med insatser mot den dödliga drogepidemin i USA.

Annonser