Trump satsar miljarder mot opioid-krisen

WASHINGTON DC President Donald Trumps administration avsätter ytterligare 1,8 miljarder dollar till delstaterna för att fortsätta kampen mot opioid-epidemin som tagit många amerikaners liv.

 

– Det är dags att befria våra samhällen från denna plåga av narkotikaberoende. Aldrig har det varit så här. Vi kan vara den generation som stoppar opioid-epidemin, sa han på ett pressmöte förra onsdagen i Vita huset.

 

Han tillkännagav tillsammans med hälsodepartementet att 1,8 miljarder dollar (över 17 miljarder kronor) i nya medel ska fördelas till alla amerikanska delstater och territorier för att bekämpa drogkrisen och förhindra att fler liv släcks i överdoser.

Ytterligare 900 miljoner dollar kommer delas ut genom myndigheten Centers for Disease Control and Prevention för forskning om behandling av överdoser och förbättra insamling av data kring överdoser.

 

Tidigare har medel avsatts till lokala hälsocenter, landsbygdsorganisationer och akademiska institutioner för öka tillgång till beroendevård och psykiatrisk hälsa.

 

Många miljoner amerikaner har blivit beroende av smärtläkemedel (som läkemedelsföretag och läkare har spridit lättvindigt) och när priser på mediciner höjts, så har flera som fastnat i missbruk gått över till heroin, fentanyler och andra preparat på illegala marknaden.

 

Varningskampanj i USA för Fentanyl. Foto: Jeff Andersson /Flickr CC-BY 2.0

Uppåt en halv miljon personer har avlidit i överdoser av opioider sedan millennieskiftet. Men efter varningar om hälsorisker, rättsprocesser mot läkemedelsbolag och satsningar från regering och ner till delstater, så kan en utplaning av dödsfallen skönjas.

Fler får läkemedelsassisterad behandling, buprenorfin ökat 28 procent och förskrivning av motgiftet naltrexon (längre verkan än naloxon) har ökat 55 procent. Från 2017 till 2018 minskade dödliga överdoser av opioider med 2,8 procent och heroin-missbruk har minskat bland unga.

Men fortfarande rapporteras
nära elva miljoner amerikaner missbruka smärtläkemedel. Och fortsatta bekymmer med kraftig ökning av metamfetamin och spridning av extremt dödliga syntetopiaten fentanyl (vars källa ofta är kinesiska labb).

 

Våren 2017 inleddes i USA en nationell strategi mot opiod-krisen, med åtgärder för bland annat förbättra drogprevention, behandling och vård, smärthantering, datainsamling och forskning.

Annonser