Moderaterna utlovar 500 fler tullare

Moderaterna vill stärka svenska gränsskyddet och anställa 500 fler tulltjänstemän under nästa mandatperiod. Dessutom öka tullens befogenheter att strypa införsel av illegala vapen, alkohol och narkotika.

Förslagen har tidigare lagt fram förslag för att minska brottslighet och narkotika. I tisdags gav partiet löfte om att stärka Tullverket för att stoppa smugglingen av narkotika och vapen till de kriminella gängen.

Vallöftena presenterades vid ett pressmöte.

Elisabeth Svantesson

– Tullen måste stärkas och få utökade befogenheter för att bidra till ett tryggt samhälle och för att leva upp till medborgarnas förväntningar på att gränsskyddet upprätthålls, säger Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politisk talesperson, i ett pressmeddelande.

Och rättspolitiska talespersonen Tomas Tobé utvecklar resonemanget:
– Den första linjen i kampen mot gängbrottsligheten är tullen. Vi måste stoppa vapen och knark vid gränsen, innan det kommer in i Sverige, säger Tobé.

Förutom utöka antalet tullanställda från 2000 till 2500 personer, så vill Moderaterna slopa tillståndsplikt för tullens kameraövervakning och öka kontroll över postflödet. Och för att kunna stoppa stöldligor som rör sig mellan länder – vilket blivit allt vanligare – vill partiet ge tullen befogenhet att få undersöka fordon och kvarhålla misstänkta personer på väg ut ur Sverige med stöldgods.

Tomas Tobé (M).
Foto: Fredrik Wennerlund

Tomas Tobé beskriver förslagen som ”den största satsningen på flera decennier på Tullverket”. Kostnaden för att förstärka tullen personellt beräknas till 300 miljoner kronor nästa mandatperiod.

Också rödgröna regeringen har ökat satsningar senaste året på tullen, både för att kunna anställa fler och köpa in teknisk utrustning och ge utökade befogenheter mot utländska stöldligor. Moderaterna tycker det är bra, men inte tillräckligt. M vill utöka tullpersonalen med 25 procent.

Tullverket har länge brottats med bristande resurser och färre anställda, så gott som ingen gränsövergång är längre kontrollerad dygnet runt. Såväl ledning som facket Tull-Kust har varnat för att det behövs ökade prioriteringar och mer resurser för att myndigheten ska kunna klara sitt uppdrag.

– Vi välkomnar i stort Moderaternas ambition om att ta ett helhetsgrepp med ökad samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter och långsiktighet för att komma åt problem med smuggling och skjutningar som skapar oro och lidande i samhället, säger fackordförande Johan Lindgren till Drugnews.

– Tullen kan avlasta polisen genom att stoppa vapen, illegal alkohol och narkotika på väg till gängen redan vid gränsen, tillägger han.

Tull-Kust har länge drivit flera av de förslag som Moderaterna nu lägger fram och pekat på att minst 500 tullare ytterligare behövs netto från år 2020, särskilt i gränsskyddet. Även en flytt av tullverket från finansdepartementet till justitiedepartementet (som ansvarar för flera brottsbekämpande myndigheter) önskar facket. Vilket Moderaterna nu öppnar för.

Så sent som förra veckan hade facket möte med allianspartier om situationen för tullen, där även Tomas Tobé (M) var med. Frågan är om partiernas vallöften om fler poliser nu också kommer utökas till att börja bjuda över varandra om fler tullare.

Johan Lindgren, Tull-Kust. Foto: Drugnews

• Drugnews: ni är inte oroliga att bli slagträ i valrörelsen, där trygghet blivit en viktig fråga?
– Nej, det har varit alltför tyst länge och vi har påtalat vikten av fler tullare behövs för att stärka närvaron vid gränsen. Det är bra att fler nu ser bristerna och vår förhoppning är att fler riksdagspartier sluter upp bakom förslagen i bred politisk enhet, säger tullfackets Johan Lindgren.

Han betonar att det behövs en långsiktig finansiering för att återuppbygga det som raserats i flera år. Tullverket har varit underfinansierat, nedprioriterat där särskilt kontrollen drabbats, och myndigheten dras med stora pensionsavgångar.

Tullfacket tycker även att personalförstärkningar bör göras med fler brottsutredare och på fiskala sidan då Brexit kommer leda till merarbete för tullen när handel med Storbritannien blir mer komplex.

Tema: VALET 2018

Söndagen den 9 september 2018 gick Sverige till val, såväl till riksdag, landsting som kommuner.

Först 131 dagar senare kunde regeringen Stefan Löfven 2.0 utses. S och MP med stöd av C och L, efter en omtalad  januariöverenskommelse.

Läs mer

Annonser