M: behövs både hårda och mjuka tag

Moderaterna efterlyser en helhetssyn på rättsområdet – satsa på hela rättskedjan, inte bara på polisen. Och vill skärpa några narkotikastraff, men att påföljd för droganvändare mer fokuseras på vård.

”Vi måste ha fler smarta åtgärder. Dagens vanliga bötesstraff för brukare av narkotika är inte effektiva – istället för böter som sällan betalas är det bättre få in dem i vård eller tvångsvård”, säger Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M) till Drugnews när vi träffas i Almedalen efter utfrågning i KRIS/RNS/Ecads tält.

Han är kandidat som justitieminister vid en alliansseger i valet. I Visby underströk han att Moderaterna inte föreslår strafflindringar eller avkriminalisering, men vill utveckla påföljder i vårdriktning vid ringa narkotikabrott.

Men partiet vill för narkotikaförsäljning höja straffen. Likaså för livsstilskriminella som ständigt begår brott – häkta gängkriminella direkt vid brottsmisstanke, enligt Moderaternas valmanifest. Partiet vill slopa ungdomsrabatten, mängdrabatt vid flera brott och ifrågasätter automatisk villkorlig frigivning. Och vill även utvisa fler dömda, utan att ta hänsyn till anknytning i landet.

Kriminella gäng utnyttjar åldersgränserna metodiskt för mindre brott och bevakning. De nyrekryterar 12-13- åringar som inte kan dömas och det finns 15-18-åringar som är grovt kriminella. Vi ska underlätta för de som vill hoppa av – men försvåra för de som fortsätter, menar han.
– Gängkriminaliteten med skjutningar, droghandel, rån och bilbränder är systemhotande och det finns ett antal individer som bör låsas in längre. Provocerande att se hur de idag kan fortsätta, säger Tobé.

Tobé vill som eventuell justitieminister ha mer samsyn, öka grundutbildning av poliser och anställa minst 10 000 fler inom polisen, återinföra speciella narkotikaenheter där, och liksom nuvarande regering se straffskärpningar av flera brott.
– Nuvarande regering har gjort en del bra, exempelvis möjlighet häkta vid grova vapenbrott, men för lite och alltför sent, sade han.

Han vill satsa på hela rättssystemet – polisen, tullen, åklagare, domstolar och kriminalvården – för att få en mer effektiv kriminalpolitik.
– Det har saknats en helhetssyn. Med mer resurser till exempelvis Tullverket så kan vapen och narkotika stoppas innan de kommer in i landet. Och kriminalvården behöver byggas ut – vi måste få fler individer att ändra sina liv.

Christer Renlid i samtal med Tomas Tobé i Visby. Foto: Drugnews

Samtalsledaren Christer Renlid i tältet (se video-intervju) undrade vad moderaterna vill göra ”när ni burat in alla bovar” – de ska ju komma ut någon gång?
– Ja, vi behöver satsa mer kriminalvården, korta eller långa straff är inte avgörande, utan ge enskilda individer möjlighet till återanpassning och vända sitt liv, sa han.

Tomas Tobé tycker man ska vara öppen för vilka insatser som kan fungera att motverka narkotikamissbruk. Han tycker det är glädjande att ungdomar dricker mindre alkohol numer, men oroas över att användning av cannabis verkar öka.

Drugnews: några hävdar att om cannabis legaliseras så försvinner en viktig intäktskälla för kriminella gäng?
– Nej, risken är att vi får ett ökat bruk som jag tror överväger den eventuella fördelen. Och även med legal narkotika så finns det kriminella gäng som kan erbjuda lägre pris, säger han.

På nära obligatoriska frågan till en justitieminister-kandidat om han rökt cannabis någon gång, så svarar en leende Tomas Tobé: ”nej, det har jag faktiskt inte gjort”.

Tema: VALET 2018

Söndagen den 9 september 2018 gick Sverige till val, såväl till riksdag, landsting som kommuner.

Först 131 dagar senare kunde regeringen Stefan Löfven 2.0 utses. S och MP med stöd av C och L, efter en omtalad  januariöverenskommelse.

Läs mer

Annonser