Tullens narkotikabeslag ökade ifjol

Tullverket redovisar ökade narkotikabeslag för 2017 på bred front – särskilt för cannabis, amfetamin och narkotikaklassade läkemedel. Ändå har gränsbevakningen minskat och flödet av droger och vapen ökat. Regeringen flaggar för ”en historisk satsning” på tullen.

Tullverket presenterade fjolårets beslagstatistik vid ett pressmöte i Värtahamnen i Stockholm i onsdags eftermiddag. Delar av beslagen av olika narkotikasubstanser, vapen och dopingmedel hade lagts ut på ett stort bord. Kring vilket tulledning, finansminister Magdalena Andersson (S) och inbjuden media intresserat cirkulerade.

Antalet narkotikabeslag ökade cirka fem procent ifjol till 6 679 beslag, jämfört med året före, och dopingbeslagen ökade till 592 beslag. Tullen beräknar totala samhällsnyttan av beslagen till cirka tre miljarder kronor (jämfört med om de kommit till skada ute i landet), vilket är en ökning från drygt 1,4 miljarder kronor år 2016.

– Det är glädjande att de satsningar vi gör ger resultat, och att vi ligger rätt i våra prioriteringar för kontrollverksamheten. Samtidigt kan jag inte låta bli att bli bekymrad. Dels över den starka efterfrågan på inte minst narkotika som finns i samhället, men också över den kapacitet som en del kriminella grupperingar uppenbarligen besitter när det gäller att organisera och hantera storskalig smuggling, säger generaltulldirektör Therese Mattsson i en kommentar.

Uppgången märks särskilt i volymer för några preparat. Beslag av cannabis ökade till nära 2,4 ton, +73 procent mer än året före, (hasch två ton, medan marijuana halverades till 393 kilo).

Beslag av amfetamin under perioden ökade till 368 kilo (+328 procent). Metamfetamin 21 kilo (+43 procent), kokainbeslagen fördubblades till 97 kilo och heroin 37 kilo (+20 procent).

Tullbeslag 2017. Foto: Drugnews

– Förklaringar till större beslag är att införseln har ökat, men även vår kunniga personal, utveckling av nya arbetsmetoder och vi ökat förmågan att uppdaga storskalig smuggling i den tunga godstrafiken, säger Lars Kristoffersson, chef för Brottsbekämpningsavdelningen.

Ökat fokus på lastbilar och containrar har gett resultat – flera beslag med hundratals kilo droger gjordes ifjol. Vid en kontroll förra våren i Skåne hittades i 560 kilo hasch, 100 kilo marijuana, 130 kilo amfetamin, sex kilo kokain och fem kilo ecstasy.

Michael Nelander, brottsbekämpningschef Syd

– Anmärkningsvärda värden, handlar om hundratals miljoner kronor på illegala marknaden i det fallet. Och vi tror att det kommer att fortsätta se ut så här även framöver, säger Michael Nelander, brottsbekämpningschef för region Syd, till Drugnews.

I post- och kurirflödet görs många beslag, där Arlanda blivit ett nav. Över 4100 beslag ifjol, de är mindre – från några gram och uppåt. Men flera betäller regelbundet. Det handlar om nätdroger, doping, vapen och vapendelar, läkemedel med mera från utlandet.

– Oroväckande. Det beställs enkelt med ett klick på datorn av anonyma runt hela landet och är svårt att hitta för oss, över 100 000 försändelser når Arlanda varje dygn, säger Mikael Lindgren, brottsbekämpningschef vid Tullverk Ost.

Även tullbeslag av narkotikaklassade läkemedel har ökat. Rekordbeslag av över 1,3 miljoner tabletter och kapslar av syntetiska opioiden Tramadol gjordes ifjol (+70 procent). Mycket kommer från Asien, främst Indien och Kina. Vid en kontroll hade en person 80 000 Tramadoltabletter i bagaget…

Fentanyl – livsfarlig opioid 50-100 gånger starkare än morfin och tar många liv runt världen – togs i mindre mängd, 286 gram, men som kan motsvara tusentals doser.

En ny trend bland kriminella är även att importera råvaror till Sverige och göra slutproduktionen i landet – såväl en illegal stor cigarettfabrik som flera dopingtillverkare avslöjades under fjolåret.

Vapenbeslag 2017. Foto: Drugnews

Skjutvapen verkar svårare att stoppa. Trots att illegala vapen används alltmer av kriminella i samhället, så hittade tullen bara 61 skjutvapen och 73 så kallade gasvapen. Smugglas från bland annat västra Balkan. Däremot hittades 4000 andra farliga föremål, som elpistoler, batonger, springknivar och stiletter.

Tullverket har länge minskat personalstyrkan och kan idag inte ha dygnet-runt-bevakning på någon kontrollplats. Antalet anställda är knappt 2100 personer, men bara cirka 350 arbetar i gränsskyddet. De gör ändå 70 000 fysiska kontroller varje år. Stoppa vapen och narkotika är prioriterat.

Tullverket har begärt 543 miljoner kronor extra fram till år 2020 för att klara sitt uppdrag. Men regeringen har aviserat resursökningar på 370 miljoner kronor fram till dess och 185 miljoner per år från 2021. I år ges även 115 miljoner kronor till nyanställningar.

Finansminister Magdalena Andersson – som tagit del av lägesbilden – försvarar satsningen.
– Vi gör en historiskt stor satsning med tio procent mer per år till tullen. Tullen behövs för ett tryggare Sverige, skydda våra ungdomar från narkotika och stoppa vapen till organiserad brottslighet, säger finansministern till Drugnews.

Hon flaggade även för skärpta vapenlagar, så att också hemlig avlyssning kan användas mot vapensmugglare och införa ”postspärr” mot vissa personer som misstänks importera vapen.

Men det handlar inte om några extra miljardsatsningar – som till polisen. Tullen kan med de extrapengarna anställa cirka 120 nya tullare i landet i år, varav ett femtiotal till brottsbekämpning i Skåne och delar av huvudkontoret ska utlokaliseras ner till Malmö (kontoret ska flyttas till Hyllie). Men samtidigt går ett åttiotal anställda i pension…

I Skåne görs över 90 procent av narkotika- och dopingbeslagen (mätt i samhällsnytta), men vare sig i hamnar eller vid Öresundsbron finns alltid tullpersonal. Idag arbetar cirka 180 tullare vid gränskontrollen där.
– Jag är jätteglad för varje extra krona vi får, men skulle med lätthet kunna sysselsätta dubbelt så många. Trycket är mycket stort, säger brottsbekämpningschefen Michael Nelander, region Syd.

Tullfacket anser att regeringens satsning är för liten.
– Det räcker inte, det handlar mer om en återställning till nivån till år 2013, och redan då var vi underbemannade. Det behövs minst 500 fler tullanställda fram till 2020. Netto – efter pensionsavgångar, säger Johan Lindgren, ordförande i Tullkust, till Drugnews.

Johan Lindgren, ordf Tullkust. Foto: Drugnews

• Men tullen gjorde ju ifjol flera rekordbeslag med dagens personalresurser?
– Visst. Men det är bara toppen av ett isberg. Flödet och tillgången på vapen och narkotika har ökat. Med fler tullare vid gränsen skulle mer kunna stoppas innan det når kriminella gäng som gör snabba pengar på droger och slåss om marknader. Vi skulle kunna avlasta polisen om vi fick mer resurser, svarar Johan Lindgren.

Regeringens planerar i vår komma med tilläggsdirektiv om skärpt straff för vapensmuggling (harmonisering med tidigare höjt minimistraff för vapenbrott), införa postspärr och utökat myndighetssamarbete för förebygga vapeninförsel.

• Länk till Tullverkets beslagsstatistik för 2017.

Annonser