Färre tullbeslag – stor samhällsnytta

[UPPDAT] Ovanligt stora mängdbeslag av kokain och heroin i mängd, men färre antal narkotikabeslag överlag gjorde Tullverket 2018. Men beslagens beräknade samhällsnytta, dvs substanser som hindrades komma ut på gatan, var över 2,6 miljarder kronor.

Antalet narkotikabeslag för tullen minskade ifjol 16 procent till 5 563 (från 6 679 året före), medan dopingbeslagen ökade till 620 ifjol från 592 året före, visar Tullverkets statistik som presenterades på tisdag.

Särskilt är det i post- och kurirflödet som beslagen har minskat i antal. Tullen gjorde även färre beslag i den tunga lastbilstrafiken, vilket drar ner totala volymen av narkotikabeslag.
– Vi är medvetna om att vi inte tar allt och att vi skulle behöva bli fler, säger generaltulldirektören Charlotte Svensson till Ekot.

Men genom internationellt samarbete har stora beslag ändå kunnat göras.

Charlotte Svensson Foto: regeringskansliet

– Vi har under året slagit ut eller allvarligt skadat 18 kriminella nätverk, samt identifierat ytterligare nätverk som vi kommer att fortsätta att arbeta mot framöver. Sammantaget visar det att den storskaliga smugglingen fortgår och organiseras av kriminella nätverk med betydande ekonomiska resurser, säger generaltulldirektör vidare i ett pressmeddelande.

Vad gäller kokain, som fått en ökande marknad i landet, gjordes ett mycket stort beslag i Skåne – 298 kilo i flygfrakt från Colombia – och 95 kilo i en container Göteborgs Skandiahamn, som drog upp beslagen till totalt 488 kilo kokain. Högsta siffran på tio år och nära 400 kilo mer än 2017.

Även beslagen av heroin blev rekordhöga med totalt 71 kilo, nära en fördubbling jämfört med året före och högsta någonsin.

Däremot minskade beslagen av cannabis – mängden marijuana minskade nära 40 procent till 242 kilo. Medan haschbeslag mer än halverades från drygt två ton till 684 kilo ifjol.

Lars Kristoffersson. Foto: Drugnews

– Å andra sidan gjorde vi betydligt fler grova beslag av cannabisharts i post- och kurirflödet än vi gjort tidigare år. Vissa beslag har varit på 15-20 kg, vilket är ovanligt stort och indikerar en ny slags smuggling samt en fortsatt stark efterfrågan, säger Lars Kristoffersson, chef för Tullverkets brottsbekämpning.

Beslag och omhändertagande av alkohol minskade ifjol till cirka 484 000 liter. Men illegal införsel har troligen inte minskat.
– Snarare ser vi tydliga tecken på att smugglingen skiftar karaktär, där smugglarna kommer betydligt oftare fast med betydligt mindre alkohol per tillfälle. Det är en organiserad smuggling som är mer svårbekämpad för oss då vi behöver belägga systematiken innan vi kan ingripa, säger Lars Kristoffersson.

Samhällsnyttan av tullens narkotika- och dopingbeslag, (dvs substanser som inte nådde gatunivån pga beslagen) beräknades ifjol till 2,6 miljarder kronor, en minskning från året före då den beräknades till cirka tre miljarder kronor.

Också cigarettsmuggling är viktig inkomstkälla i kriminella världen. Ifjol beslagtog tullen nära 24 miljoner cigaretter, ungefär på samma nivå som året före. Största beslagen görs i lastbilstrafiken, men mest frekvent görs de av mindre partier hos flygresenärer.

Vad gäller vapensmuggling, som är prioriterat att stoppa för tullen, så märks att kontroll av införselplatser som Öresundsbron, Skånehamnar och Frihamnen i Stockholm inte finns dygnet runt. Endast 41 skjutvapen beslagtogs ifjol, jämfört med 61 vapen året före. Däremot ökade beslag av explosiva varor till 28 265 stycken (från 21 781 stycken året före).

TULLBESLAG 2018 (i urval):
Amfetamin stoppade tullen 197 kilo ifjol (368 kg året före); metamfetamin 1 kg (21 kg året före); marijuana 242 kg (392 kg året före); hasch 684 kg (2002 kg året före); ecstasy-pulver 11 kg (6,2 kg året före), heroin 71 kg (37,4 kg); växtdrogen khat 1 689 kg torkad och 307 kg färsk (3,4 ton resp. 506 kg); kokain 488 kg (97 kg); LSD 2 293 doser (4205 styck året före); opium 5,7 kg (3,9 kg); opiatläkemedlet Tramadol 495 715 kapslar/tabletter (1,35 milj. tabl); dopingmedel 37,8 liter flytande, 54 kilo pulver och 155 500 tabletter/kapslar.

 

Annonser