”Flytta tullen till justitiedepartementet”

 

Tobias Billström (M), Patrik Lundqvist (S) och Johan Lindgren Tull-Kust.

Tullen måste i större utsträckning ses som en del av det brottsbekämpande arbetet. Det var den samstämmiga bilden som gavs vid fackförbundet Tull-Kusts seminarium i Almedalen på onsdagen. Tullen bör flyttas till justitiedepartementet, säger Tull-Kusts ordförande Johan Lindgren till Drugnews.


Det var fackförbundet Tull-Kust som ordnade ett seminarium om konsekvenserna av tullens underbemanning,. Förbundets ordförande Johan Lindgren beskrev en situation där tullens bemanning minskat med 33 procent sedan 2007 och Tullverket behöver tillskott på drygt en halv miljard kronor de närmaste åren. Samtidigt bidrar en bristande kontrollverksamhet vid gränsen till mycket av den grova brottsligheten, både genom narkotikahandel och insmugglade vapen. Tullen skulle kunna göra betydligt med enligt Johan Lindgren, men potentialen tas inte tillvara.

– Måste bli slut på stuprörstänket, med tullen under finansdepartementet och polisen under justitiedepartementet. De måste börja samtala mellan ministrarna i regeringen, sa Johan Lindgren.

Han fick medhåll från den moderate riksdagsledamoten Tobias Billström som både från sin tidigare roll som migrationsminister och som riksdagsledamot från Malmö såg behovet av en ökad samordning och också att en satsning på tullen skulle kunna ge snabbare resultat.

– Vi måste ställa frågan hur många nya poliser kan vi få fram och vad som krävs för att få ut en tullare, Det krävs mycket mindre för att få ute en tullare än en polis. Detta har vi bara börjat nudda vid, sa Billström.

Även den socialdemokratiska riksdagsledamoten Patrik Lundqvist såg värdet av en satsning på tullen, men medgav att det inte vara så enkelt att lyfta det i den politiska debatten.
–Det är svårt att sätta fokus på tullen, det är mer bekvämt politisk att tala om polisen. Vi måste lyfta diskussionen från antalet poliser, kronor och ören och diskutera fördelningen, sa Patrik Lundqvist.

Johan Lindgren
Johan Lindgren

Fackförbundets Tull-Kust ser gärna att tullen flyttas från finansdepartementet till justitiedepartementet.
–  Det är något vi skulle kunna se, i synnerhet sedan inrikesminister Anders Ygeman kasade in Kustbevakningen som tidigare låg under försvarsdepartementet, säger Johan Lindgren till Drugnews.

Även om Kustbevakningen i regeringen flyttat från försvarsdepartementet ligger frågorna i riksdagen fortfarande på försvarsutskottet. En liknande lösning skulle enligt Lindgren kunna vara möjlig med Tullverket under justitiedepartementet i regeringen, men kvar under skatteutskottet i riksdagen.

– Men vi vill inte splittra Tullverket, det vore förödande för arbetet, påpekar han också.

Den kunskap som Tullverket får genom hantering av det mer kamerala delarna av Tullverkets verksamhet har stor betydelse för en effektiv brottsbekämpning. Erfarenheterna från de länder som genomför en sådan uppdelning är avskräckande.

Annonser