Tullverket ska få mer pengar

Regeringen ger i vårbudgeten Tullverket 72 miljoner kronor extra i år till bland annat utrustning för att stoppa narkotika och vapen vid gränsen. Välkommet, tycker facket Tullkust, men som också vill se satsning på fler tullare i gränsskyddet.


Regeringen vill ge Tullverket ett tillskott i vårbudgeten, som presenteras i 16 april, på 52 miljoner kronor för utökade insatser att stoppa in- och utförsel av illegala varor. Det handlar om ny utrustning för kameraövervakning vid gränsövergångar, spaning, hemlig dataavläsning och stärka forensisk kapacitet.

– I takt med att brottsligheten får mer förfinande metoder, så måste våra brottsbekämpande myndigheter också förfina sina arbetsmetoder, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till Ekot.

Dessutom 20 miljoner kronor ytterligare för att klara hantering av privatimporterade varor, de så kallade Kina-paketen som ökat kraftigt och staten vill kontrolleras för att se till att moms betalas.

Det handlar alltså totalt om 72 miljoner kronor extra till tullen 2018. I höstas presenterade regeringen permanenta tillskott närmaste åren för att öka kontroll och bemanning vid gränserna.

Men Tullverket har i sitt budgetunderlag till Finansdepartementet krävt 300 miljoner ytterligare fram till 2021 för att klara uppdraget. Och facket har påtalat behov av att 500 nya tulltjänstemän behöver rekryteras för att klara brister som uppstått under flera års underfinansiering.

Johan Lindgren
Johan Lindgren Foto: Drugnews

– Det är naturligtvis välkommet med medel nu för teknisk utrustning, men det behövs även fler anställda vid gränsen. Tidigare satsning är långt ifrån tillräcklig – för att klara upprätthålla numerär och kapacitet på varaktigt sätt krävs långsiktiga resursförstärkningar, säger Johan Lindgren, ordförande för Tull-Kust, till Drugnews.

Idag har Tullverket cirka 2000 anställda, varav 350 arbetar i gränsskyddet. Antalet anställda har minskat under flera år och olika omorganisationer. Tillskottet i höstas för att anställa 120 personer i brottsbekämpningen blir liten nettoökning då myndigheten dras med stora pensionsavgångar och tidigare underfinansieringar.

• Även polisen får extrapengar i vårbudgeten, har tidigare regeringen flaggat. Det handlar om 200 miljoner extra i år till utrustning som skyddsvästar, hjälmar, automatvapen och kroppsburna kameror. Dessutom för förstärka polisens arbete att utreda sexualbrott.

Annonser