Kan tullen stoppa gängstrider?

Ökat gängvåld, mer vapen och skjutningar, fler utsatta förorter. ”Det är en nationell kris, inte lokala problem. Ge tullen mer resurser så vapensmuggling kan stoppas”, säger Maria Zahir från förortsföreningen Ortens Favoriter.

Föreningen som bildats i Järvaområdet med Stockholmsförorter som Tensta och Rinkeby – arbetar förebyggande med nattvandringar, föreläsningar, öka trygghet vid festivaler och arenor, och stötta unga – deltog i en diskussion i RNS-ECAD-KRIS-tältet i Almedalen.

Tullen var inbjuden att berätta om hur man kan bidra till stoppa vapensmuggling, gänguppgörelser och skjutningar.
Våldet har blivit grövre och fler oskyldiga skadas eller dödas i uppgörelser mellan olika gäng. Jessica Vikberg, tullinspektör i Göteborg, berättade om barn som dödats av granater och bilsprängningar i gängkonflikter om droger, områdesstrider eller personlig hämnd.

– Det är en skam att människor inte ska kunna gå hem eller barn gå till skolan utan rädsla att komma till skada, sade hon.

Mycket av narkotikan och alkoholen förs illegalt in och göder gängen. Mer vapen smugglas in över gränsen – men beslagen hos tullen hänger inte med.

Johan Lindgren, ordf Tullkust. Foto: Drugnews

– Tullen ska stoppa vapnen, men för det krävs mer resurser. Vi skulle kunna avlasta polisen mer om vi kan göra stora beslag av vapen och narkotika vid gränsen istället för att jaga småpåsar runt landet. Det är mer effektivt, sade Johan Lindgren, ordförande i facket Tullkust.

Men istället har tullare blivit färre, särskilt i brottsbekämpningen. Senaste decenniet har var tredje tullare försvunnit och i Skåne ännu fler. Tullverket vill i rapport till regeringen ha 543 miljoner kronor mer fram till år 2020 för att klara sitt uppdrag, det skulle bli underlag för 500 fler tjänster. Totalt arbetar nära 2000 personer i tullverket, men fler i klarering än med brottsbekämpning.

Idag ses uniformerade tullare vid gränsen alltmer sällan, de arbetar mer mobilt och projektinriktat utifrån tips med mera.

En färsk enkät av Novus, på fackets uppdrag, visar att en klar majoritet tillfrågade svenskar upplever att våld blivit grövre i samhället (73 procent) och att insmugglade vapen bidraget till det (93 proc.). 74 procent tycker att resurserna för stoppa smuggling av illegala varor inte är tillräcklig.

– Vi i facket är överens med tulledningen. Det brinner i knutarna – får vi inte ökade resurser till fler medarbetare, så kan vi inte klara gränsskyddet, säger Johan Lindgren till Drugnews.

Han tycker även att tullverket administrativt bör flyttas från finansdepartementet till justitiedepartementet, för ökad helhetssyn och bättre samordning med polisen och kustbevakningen (se annan Drugnews-artikel).
Idag är finansdepartementet mer fokuserat på att tullen jagar in skatteintäkter, än dess brottsförebyggande verksamhet, enligt tullfacket.

Tullen beskriver en situation med grövre våld och mer vapeninförsel. I höst kommer handgranater att juridiskt klassas som vapen och straff för vapenbrott höjas.
– Inrikesminister Anders Ygeman framhåller ofta nya avtal med Balkanländer mot organiserad kriminalitet. Men det och ökade befogenheter räcker ju inte mot ökat inflöde om det inte finns bemanning vid gränsen, säger Johan Lindgren.

Tullen har ökat sin säkerhet, åker inte ensam på jobb längre. Och det utreds om fler än spanarna ska vara beväpnade, en fråga där facket inte tagit ställning i.

Föreningen Ortens favoriter består av unga som växt upp i förorten och bekräftar bilden av ökad tillgång till vapen.

Maria Zahir, Ortens Favoriter

– Det är inte svårt att få tag i skjutvapen, det är bara att vända sig till kriminella gäng. De kan ordna vapen, knark och även jobb för de unga som misslyckats i skolan, säger Maria Zahir till Drugnews.

Hon håller med tullen om att det behövs mer resurser för stoppa införseln. Och att särskilda områden där polisen inte har kontroll (ökat till 23 områden i landet, medan 61 områden total nu räknas som särskilt utsatta) är mycket oroande.
– Det är en nationell kris, inte en lokal, som regeringen måste ta tag i. Frustration och utanförskap ökar i många områden. Unga måste stöttas för klara skolan, det positiva i förorten lyftas fram. Utan gymnasiet blir det svårt komma in på arbetsmarknaden, medan kriminella gängen finns där som alternativ, säger hon.

Annonser