Tullfacket: resursökning räcker inte

Regeringen vill hejda inflödet av vapen, narkotika och illegal alkohol och ökar anslagen till Tullverket med 375 miljoner kronor kommande tre år. ”Välkommet besked, men nog för lite för att klara bemanna gränsen”, säger tullfackets ordförande Johan Lindgren till Drugnews.


Regeringen planerar enligt kommande budgetförslag att tillföra tullen 115 miljoner kronor extra nästa år, och 130 miljoner vardera åren 2019 och 2020. Från 2021 en ökning med 185 miljoner per år.

Finansminister Magdalena Andersson

– Den illegala handeln med narkotika och vapen bidrar till förekomsten av grov brottslighet i samhället, och måste stoppas. Därför genomför vi nu en kraftig satsning på tullverket, säger finansminister Magdalena Andersson (S) i ett pressmeddelande.

Regeringen vill se bättre fungerande gränsskydd med fler tullkontroller och en effektiv brottsbekämpning.

Tullverket flaggade i en rapport i våras för att det behövs minst 543 miljoner kronor extra till år 2020 för att klara verksamheten – för nödvändiga investeringar, rekrytera personal för att kompensera stora pensionsavgångar och balansera ett budgetunderskott. Annars skulle tullen istället behöva minska personalen med 135 årsarbetskrafter.

Redan tidigare hade myndigheten i flera omorganisationer tvingats dra ner på gränskontroller och anställda. Tullen har idag cirka 1900 anställda, varav en mindre del i gränsskyddet.

Fackliga organisationen Tull-Kust har försökt lyfta upp tullens roll som både brottsförebyggare och brottsbekämpare. Om att det är mer effektivt göra stora beslag av narkotika – motorn i gängkriminalitet – vid gränsen, än att polisen ska leta små påsar på gator och torg inne i landet.

– Vi kan avlasta och komplettera polisen genom att hindra vapen, narkotika och spritbussar att komma in och så förebygga grov kriminalitet och gängskjutningar. Men då krävs människor som kan göra gränskontroller och det finns inte tillräckligt idag. Situationen är akut, säger förbundsordförande Johan Lindgren.

Enligt både tullverket och fackets bedömning behövs 500 nya medarbetare till år 2020 för att klara uppdraget. Men de pengarna har inte funnits. Även med regeringens nya budgetmiljoner så saknas det uppåt 200 miljoner för perioden.

Johan Lindgren, ordf Tull-kust. Foto: Drugnews

– Vi välkomnar regeringens besked om ökade resurser och en större samsyn om att tullens behövs i samverkan med andra myndigheter för öka tryggheten. Men det behövs mer varaktiga resurser, inte engångsanslag, för att klara nödvändiga personalrekryteringar, säger han.

När partierna tävlar om att satsa på fler poliser för att möta brottslighet, så har ofta tullen glöms bort. Tullfacket har lobbat om att det även behövs bemannad gränskontroll för att minska narkotikaproblem, illegala spritbussar och gängvåld, (exempelvis 178 skjutningar mellan januari och juli i år, enligt polisen).

 – Det behövs ett helhetsperspektiv. Samhället blir tryggare och resurser sparas genom att försvåra för kriminella att livnära sig på handel med illegala varor. Jag tror att fler politiker inser sambanden om att tullen behövs för att bekämpa grova brott, säger tullfackets ordförande Johan Lindgren till Drugnews.

Han tillägger att det bara tar något år att få nya tullare efter internutbildning ut i arbete. Medan det tar flera år utbilda nya poliser och där utbildningsplatser idag gapar tomma.

SPRITBUSSARNA/ För att stoppa organiserad kriminalitet bakom de s.k. ”spritbussarna”, som varje vecka för in stora mängder billig alkohol från gränsbutiker med hjälp av inhyrda resenärer/målvakter, så vill regeringen fördubbla transporttillägget. Från 20 till 40 procent på införd alkohol för den som bryter mot transportregler med punktskattepliktiga varor.

• Läs även Johan Lindgrens debattartikel i SvD, ”Satsa på tullen mot organiserad brottslighet”.

Annonser