Fredrik Holmberg till Tullverket

Regeringen har utsett Fredrik Holmberg till ny överdirektör vid Tullverket. Han kommer från Ekomyndigheten och har erfarenhet från brottsbekämpning.

Förutom att ta in tull, skatter och andra avgifter ska tullen förebygga och motverka brott. Regeringen har avsatt extra resurser till satsningar på personal och bättre utrustning i tullen för att stärka gränsskyddet.

– Sveriges gränser ska vara säkra. Därför har vi gjort det största tillskottet till Tullverket på över ett decennium. Att regeringen idag har utsett Fredrik Holmberg som ny överdirektör vid Tullverket stärker verksamheten ytterligare. Inte minst genom Fredriks erfarenheter från arbete med brottsbekämpning, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar.

Fredrik Holmberg har arbetat på Ekobrottsmyndigheten som planeringsdirektör och varit ställföreträdande generaldirektör där. Tidigare har han arbetat på Justitiedepartementet och på advokatbyrå. Han är ledamot i Brottsförebyggande rådets insynsråd och i Tullverkets insynsråd.

Han tillträder tjänsten som överdirektör på tullen 14 maj.

Annonser