Tullverket vill anställa 500 fler

Tullverkets budskap till regeringen: ”vi behöver bli fler”. Man begär 480 miljoner kronor extra åren 2020-2022 för att rekrytera 500 ytterligare medarbetare enligt myndighetens budgetunderlag.

Idag har tullverket knappt 2000 anställda, varav cirka 400 inom gränsskyddet och generaltulldirektör Charlotte Svensson menar att det inte räcker för att klara uppdraget. I det budgetunderlag (pdf-fil, 19 sidor) hon överlämnade till regeringen i fredags hänvisas till bland annat omfattande digitaliseringsarbete, extraarbete till följd av Brexit och att det behövs fler tullkontroller.

Under fjolåret stoppade tullen stora mängder olika narkotika på väg in i landet, rekordbeslag gjordes av nära 500 kilo kokain, över 70 kilo heroin och tiotusentals ecstasytabletter. Dessutom 41 skjutvapen.

– Det budskap vi vill skicka till regeringen är att de ska tänka på hur det skulle kunna vara om vi var fler. Tänk vad vi hade kunnat förhindra från att komma ut på Sveriges gator eller in i våra hem. Tänk hur vi hade kunnat avlasta polisen, sociala myndigheter och vårdapparaten från alla de tragiska efterverkningar som varor vi inte lyckas beslagta nu leder till, säger Charlotte Svensson i ett pressmeddelande.

Tullverket begär utökat anslag utöver föreslagen ram med 78 miljoner kronor för 2020, med 146 miljoner för 2021 och 256 miljoner för 2022.
Såväl myndigheten som tullfacket har återkommande pekat på att tidigare utveckling med allt färre anställda som inte hinner bemanna stora gränskontroller, såsom Öresundsbron, dygnet runt måste brytas. Tullverket brottas även med stora pensionsavgångar.

Johan Lindgren, Tull-Kust. Foto: Drugnews

– Vi i facket har länge drivit på och välkomnar att tulledningen nu går ut offensivt, det behövs. Vi behöver bli fler, särskilt vara mer synliga vid gränsen och kontrollera tunga trafikflödet för att stoppa droger och vapen och därmed avlasta polisen i bekämpningen av gängskjutningar, säger Johan Lindgren, ordförande Tull-Kust, till Drugnews.

Han beklagar att den utdragna regeringsbildningen försenat nödvändiga satsningar. De fyra partiernas januari-avtal nämner bara satsningar på polisen (10 000 fler till 2024), men inte tullen och andra myndigheter för att stärka tryggheten.
Men Lindgren uppfattar att det finns brett stöd för extra resurser till tullen, bland annat i riksdagens skatteutskott.

Annonser