Krympande tull beslagtog mer

Tullverket gjorde ifjol rekordmånga beslag av narkotika och dopingpreparat. Och mängden cannabis som stoppades tredubblades till nära 1,4 ton. Men det blir allt större maskor i kontrollnätet när resurserna sviktar och pensionsavgångar inte ersätts.

Tullen kan trots det redovisa sitt kanske bästa beslagsresultat (preliminär beslagsstatistik) på flera år. Totalt gjordes ifjol 7 337 antal beslag av narkotika och dopingpreparat, vilket är en ökning på över tio procent jämfört med 2015.

Riktade kontrollinsatser gjordes i tunga godstrafiken (lastbilar, containrar och gods) och resulterade i bland annat stora beslag av cannabis (hasch och marijuana). Stora partier narkotika hittades och stoppad införsel av cannabis ökade från 411 kilo året före till 1 385 kilo (ifjol 695 kg marijuana och 690 kg hasch).

Det tyder på en stor efterfrågan och marknad för drogen och att Sverige inte är ”självförsörjande på cannabis” som ibland har påstås.

Även beslag ökade av torkad växtdrog khat (2,4 ton), ecstasy (27 000 tabletter och 34 kg pulver), LSD (4 483 doser), heroin (31,3 kg), opium (11,7 kg), narkotiska läkemedel (1,1 milj tabl o kapslar) i både antal och mängd. Däremot minskade kokain (49 kg) och beslagen av amfetamin halverades (86 kg), medan metamfetamin ökade (14,7 kg).

I post- och kurirflödet gjordes nära 4 300 beslag av illegala preparat (droger och doping), det är ofta små mängder i varje försändelse och säljs oftast via nätet. Ofta avsedda för användning av köparen själv eller dennes närkrets.

Det är stora paketflöden som varje dygn når Sverige och som kräver mycket personal för att kontrollera.

Vad gäller alkohol så ökade beslagen (80 400 liter sprit, 65 500 liter vin och 439 700 liter öl) i fjolår medan cigarettbeslag minskade till 18,2 miljoner cigaretter. Tullens beslag av skjutvapen minskade till 53 stycken, medan stoppade farliga föremål ökade kraftigt till 6378 (batonger, knivar, tårgas, pepparsprej mm).

Therese Mattsson, gd. Foto: Drugnews

Generaldirektör Therese Mattsson säger i ett pressmeddelande att hon är nöjd med resultatet överlag som är det bästa på många år och ”visar hur betydelsefull Tullverkets insats är för ett säkert och tryggt samhälle”.
Att stoppa smuggelvaror redan vid gränsen innan de sprids vidare och skadar sparar resurser åt samhället, (tullen beräknar sin ”samhällsnytta” ifjol till drygt 1,5 miljarder kronor).

På samma gång står Tullverket mitt uppe i ett omfattande utvecklingsarbete. Vi har stora kostnader för den utveckling och förvaltning som krävs för att vi ska kunna leva upp till den nya EU-lagstiftningen på tullområdet. Och samtidigt står vi inför de största pensionsavgångarna någonsin. Vi kommer att ha svårt att upprätthålla den här fina resultatnivån under de närmaste åren, fortsätter hon.

Tullen har omorganiserats och bantats i flera omgångar. Före EU-medlemskapet hade tullverket över 3 400 anställda och många kontrollplatser, idag omkring 1900 anställda och få gränskontroller är fast bemannade.

Särskilt gränsskyddet har minskats rejält. Sedan år 2007 har en tredjedel av tjänsterna där försvunnit (från 540 till 361) och tillsammans med spaning är det endast 462 personer kvar i brottsbekämpande yttre tjänst. Mobila grupper försöker täcka upp när fler kontrollstationer läggs ner eller är obemannade.

– Budgeten sviktar, pensionsavgångar ersätts inte och gränsskyddet drabbas hårt. Tullen är i total skugga i samhället, fast vi är viktig kugge för trygghet, motverka gängens våld och deras intäkter från droger, säger Mats-Owe Johansson ombudsman på facket Tull-kust till Drugnews.

För ovanlighetens skull är facket enigt med tulledningen om att ökade anslag från staten behövs. Det finns risk att över 80 pensionsavgångar närmaste tre åren inte annars ersätts. Han bedömer att tullen skulle behöva förstärkas med 500 nyanställda kommande år för att klara sin uppgift.

Mats-Owe Johansson, Tullkust

• Men ändå lyckades tullen ifjol öka beslagen av otillåtna preparat?
– Det beror nog mycket på idogt arbete, men även på större inflöde av droger och annat. Maskorna i nätet har blivit glesare och vi kan inte vara överallt. Vi förväntas klara kontrollera allt mer, såsom spritbussar, narkotika och vapensmuggling med krympande resurser – det går inte, säger han.

Och även om ny utrustning som fler stora scannrar och gränskameror (som i Norge) står på tullens önskelista, så blir det en avvägning mot personalresurser. En framställan om ökade anslag till tullen har finansdepartementet att vänta i vår. Återstår för regeringen att visa färg.

Anders Ygeman med kollegor, vi har kunskapen och viljan att förhindra smuggling. Kan ni ge oss de resurser vi behöver?”, skriver en kvinnlig tullinspektör i Skåne i Sydsvenskan och tycker det var synd att han inte även besökte tullen under sitt besök i Malmö i veckan.

Annonser