Nya Zeeland: vi fimpar rökning – för alltid

WELLINGTON Nya Zeeland ska bli fritt från tobaksrökning inom fyra år och alla som idag är 14 år kommer aldrig i framtiden lagligt få köpa tobak. Förslagen är del i regeringens ”Smokefree 2025 Action Plan”.


Lagförslagen presenterades häromdagen av landets Labour-regering. Målet är att minska rökning drastiskt, år 2025 ska färre än fem procent av nyzeeländarna röka. Och åldersgrupper föreslås steg för steg bli helt rökfria. Åldersgränsen för att få köpa tobak ska höjas varje år, med start från 14 år.

– Vi vill se till att unga människor aldrig börjar röka, så vi kommer att göra det olagligt att sälja eller leverera tobaksprodukter till yngre generationer. De som är 14 år eller yngre kommer aldrig att kunna köpa tobak lagligt, säger hälsoministern Ayesha Verrall rapporterar The Guardian.

När de blir 60 år, så kommer bara de som är äldre få köpa cigaretter. Tanken är att uppnå helt rökfria generationer för att minska tobakens omfattande skadeverkningar.

Ayesha Verrall, hälsominister

Planen innehåller även förslag om att höja cigarettpriser, sänka nikotinhalten och minska tillgången genom att minska antalet tobaksbutiker.
– Det här är en historisk dag för vår folkhälsa, säger Ayesha Verrall.

Labourregeringen har majoritet i parlamentet och hälsoministern hoppas på att nya lagen kan träda i kraft nästa år. Vad gäller åldersgränser för 14 år och yngre att inte få köpa tobak alls, så föreslås de börja gälla från 2023.

Rökning har minskat i Nya Zeeland från 18 till 11,6 procent på ett decennium, men i ursprungsbefolkningen är vanan fortfarande högre, (29 procent bland Maorier), enligt Guardian.

Försäljning av utrustning kring e-cigaretter berörs inte av nya planen, fast vaping är vanligt bland tonåringar. Några partier har kritiserat planen för att slå hårdare mot låginkomsttagare som kan behöva köpa fler cigaretter när nikotinmängden minskar.
Det finns även oro för att en svart marknad för tobaksprodukter och storskalig smuggling kommer öka.

Flera länder har antagit mål om rökfrihet inom några år, Sverige har ställt sig bakom målet 2025 (färre än fem procent rökare) och italienska Milano har förbjudit utomhusrökning. Men Nya Zeeland verkar vara ännu mer ambitiöst.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser