Nya Zeelands nya tuffa tobakslag

WELLINGTON Nya Zeelands nya tobakslag har trätt i kraft från årsskiftet. Lagen förbjuder försäljning av tobaksprodukter till alla som är födda efter den 1 januari 2009. Lagen är ett led i regeringens mål att göra landet rökfritt till år 2025.

Lagen innebär också att nikotinhalten i tobaksprodukter kommer att sänkas till icke-beroendeframkallande nivåer och att antalet butiker som får sälja tobak kommer att minskas från ungefär 6 000 till högst 600 i hela landet. Lagen som trädde i kraft den 1 januari 2023 har redan stimulerat till liknande förslag runt om i världen.

– Tusentals människor kommer att leva längre och hälsosammare liv och hälsosystemet kommer att spara fem miljarder dollar på att inte behöva behandla de sjukdomar som orsakas av rökning, sa Nya Zeelands då biträdande hälsominister Dr Ayesha Verrall i en kommentar när lagen antogs i december. Fem miljarder nyazeeländska dollar motsvarar runt 30 miljarder svenska kronor.

I praktiken innebär lagen en långsam avveckling av tobak i Nya Zeeland.  Det kommer att dröja några år innan just åldersgränsen får effekt. Redan idag är det olagligt att sälja tobak till den som är under 18 år, så det är först 2027 som den stegvisa höjningen av åldersgränsen börjar märkas.

När det gäller antalet affärer och var de ska vara placerade pågår det fortfarande ett arbete för att utforma detaljerna och en offentlig konsultation avslutades nyligen. Det kommer att vara skillnad på landsbygd och i städer. När det gäller landsbygd föreslås bland annat avstånd vara ett kriterium. Tanken är att antalet försäljningsställen ska vara ner under 600 vid slutet av år 2023.

Regleringen av maximal mängd nikotin kommer de reglerna att träda i kraft först från 1 april 2025, och här pågår ett arbete med att slå fast exakt hur det ska regleras.

Lagstiftningen tar sikte på rökning och vejpning kommer även fortsatt vara lagligt. Nya Zeeland har redan skärpt lagarna kring vejpning och det finns en åldersgräns på 18 år och en reglering av marknadsföring. Det är också förbjudet med vejpning på arbetsplatser inomhus.

Under senare år har man dock sett att vejpning i Nya Zeeland ökar bland ungdomar och i samband med den nya lagen har regeringen därför lagt fram förslag om att ytterligare reglera marknaden, bland annat genom att förbjuda namn som kan vara särskilt lockande för ungdomar.

Tanken om en stegvis höjd åldersgräns har väckt intresse i flera andra lände och har bland annat lyfts både i Danmark och Norge. Även i Sverige har förslaget om att förbjuda tobaksförsäljning till dem som är födda efter 2010 förts fram av ett antal organisationer.

Tema: RÖKFRITT 2025

TOBACCO ENDGAME. Flera länder och organisationer har satt måldatum att fasa ut den skadliga tobaksrökningen till visst årtal (olika i olika länder) för att få fart på hälsoarbetet och förhindra rekrytering av nya rökare.

I Sverige har hittills ett 170-tal myndigheter, hälso- och tobakskritiska organisationer anslutit sig till kravet om ett politisk beslut för en plan med delmål att uppnå ett Rökfritt Sverige år 2025, (då mindre än 5 procent av befolkningen röker och det inte utgör ett dominerande folkhälsoproblem). Idag röker cirka 11 procent av svenskarna.
Även svenska regeringen anger numer målet om rökfrihet år 2025 i nya ANDTstrategin.

Läs mer

Annonser