”Tobaksfri värld 2040 fullt möjligt”

LONDON Internationell experter menar att det är fullt möjligt att uppnå en i huvudsak tobaksfri värld till 2040. De lanserar kampanjen i medicinska tidskriften Lancet.

Tre forskargrupper har ett årtionde efter WHO:s ramkonvention för tobakskontroll antogs summerat vad som krävs för att nå en tobaksfri värld. Förslagen publiceras i Lancet inför världskonferensen ”Tobak eller hälsa” som hålls i Förenade Arabemiraten nästa vecka, 17-21 mars.

Expertgruppen menar att det behövs en global ”turbo-insats” mot tobak och att börja utfasa försäljning av den dödliga produkten.

– Det är tid att världen erkänner det oacceptabla i skadorna som tobaksindustrin orsakar och börjar arbeta mot en värld som i praktiken är fri från försäljning av tobaksprodukter, säger en av experterna, Robert Beaglehole från universitetet i Auckland, Nya Zeeland, till Reuters.

Kampanjen om att börja fasa ut tobak, så att färre än 5 procent av befolkningen använder den till 2040 är socialt önskvärd, tekniskt möjlig och kan bli politiskt genomförbar – om bara viljan finns, menar experterna. Att minska tobaksanvändning är den mest effektiva insatsen att förebygga förtida dödsfall.

Idag avlider uppåt 6 miljoner människor i förtid i tobaksrelaterade sjukdomar, enligt WHO.
Uppåt en miljard människor riskerar att dö detta århundrade på grund av rökning och andra former av tobaksanvändning om inte effektiva motåtgärder sätts in. Över 80 procent av dessa dödsfall kommer ske i fattiga och låginkomstländer, varnar experterna. Och WHO:s mål om en 30-procentig minskning av andelen som röker till 2025 riskerar att inte nås.

Tobacco Endgame till år 2025 har lancerats i Sverige, i några andra länder till målet några år senare.

• Fotnot: Lancet-artikeln. A tobacco-free world: a call to action to phase out the sale of tobacco products by 2040.

Tema: RÖKFRITT 2025

TOBACCO ENDGAME. Flera länder och organisationer har satt måldatum att fasa ut den skadliga tobaksrökningen till visst årtal (olika i olika länder) för att få fart på hälsoarbetet och förhindra rekrytering av nya rökare.

I Sverige har hittills ett 170-tal myndigheter, hälso- och tobakskritiska organisationer anslutit sig till kravet om ett politisk beslut för en plan med delmål att uppnå ett Rökfritt Sverige år 2025, (då mindre än 5 procent av befolkningen röker och det inte utgör ett dominerande folkhälsoproblem). Idag röker cirka 11 procent av svenskarna.
Även svenska regeringen anger numer målet om rökfrihet år 2025 i nya ANDTstrategin.

Läs mer

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser