Regeringens mål rökfritt Sverige 2025

09-NonsmokelogRegeringen ställer sig bakom opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Det berättade folkhälsominister Gabriel Wikström i SVT i måndags morse.

Det var ett samtal i Gomorron Sverige som ministern meddelade att han och regeringen ställer sig bakom målet Rökfritt Sverige till år 2025.
På frågan varför, så svarade han:
– Frågan är varför man inte ställt sig bakom det tidigare.

• Länk till samtalet i Gomorrn Sverige (SVT-Play) med Gabriel Wikström (S) och Emma Henriksson (KD), skrålla till kl 07:15.

Wikström framhöll att rökning leder varje år till att 12 000 svenskar dör i förtid, 100 000 insjuknar och vart sjätte cancerfall beror på rökning, samhällskostnaderna är kring 30 miljarder kronor.

– Det behöver göras mer för att få ner rökningen. Nu har vi satt upp ett konkret mål om ett rökfritt Sverige till 2025 och det kommer att krävas mycket jobb för att nå dit, sade han.

Han berättade om lagförslaget som nu skickats till riksdagen för att genomföra EU:s tobaksdirektiv i vår – exempelvis större hälsovarningar med bilder på paketen och förbud för smaktillsatser på cigaretter.

Dessutom väntar han med spänning in en utredning i mars om ytterligare åtgärder – neutrala paket, exponeringsförbud i butik och fler rökfria utemiljöer, exempelvis lekplatser, perronger och uteserveringar.

Tanksmedjan Tobaksfakta som arbetar med opinionssatsningen Tobacco Endgame välkomnar beslutet stödja ett rökfritt Sverige inom nio år.
– Det tydliga beskedet att målet finns där och att det måste fyllas med åtgärder är mycket viktigt, säger ordförande Göran Boëthius i en kommentar.

Idag stöder uppåt 90 organisationer och föreningar kampanjen som vill se ett nationellt politiska beslut om datum för att fasa ut rökning i landet. Målet är att till 2025 minska rökning så att färre än fem procent av befolkningen då röker, (ungefär en halvering mot dagens nivå). Några andra länder har satt egna andra måldatum.

I SVT deltog även Emma Henriksson (KD), ledamot i riksdagens socialutskott. Hon var tveksam till några av lagförslagen, bland annat om fler rökfria utomhusmiljöer.

– Dels har utredning inte säkert visat negativa hälsoeffekter för den som står bredvid en rökare utomhus. Dels kan vi inte politiker reglera och förbjuda allting, människor måste även få ta eget ansvar, sade hon.

Wikström höll med att människor bör få fatta egna beslut, även om de kan verka ”korkade”, men att just tobakens skadekonsekvenser är alltför stora. Han påminde om att även inför beslutet om rökfria krogar 2005, så fanns det skeptiker som sedan tystnade.

Både fler lagar för att begränsa rökning och att vården erbjuder mer stöd till rökare som vill sluta behövs, menar han.
– Vi vill leda utvecklingen, inte backa in i framtiden. Det kommer gynna de som idag röker att få ett friskare liv och gynna våra barn och unga att slippa växa upp i ett samhälle präglat av rökning, sade Gabriel Wikström i samtalet i SVT.

• Fotnot: Mer om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025!

Tema: RÖKFRITT 2025

TOBACCO ENDGAME. Flera länder och organisationer har satt måldatum att fasa ut den skadliga tobaksrökningen till visst årtal (olika i olika länder) för att få fart på hälsoarbetet och förhindra rekrytering av nya rökare.

I Sverige har hittills ett 170-tal myndigheter, hälso- och tobakskritiska organisationer anslutit sig till kravet om ett politisk beslut för en plan med delmål att uppnå ett Rökfritt Sverige år 2025, (då mindre än 5 procent av befolkningen röker och det inte utgör ett dominerande folkhälsoproblem). Idag röker cirka 11 procent av svenskarna.
Även svenska regeringen anger numer målet om rökfrihet år 2025 i nya ANDTstrategin.

Läs mer

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser