Tobaksjätten: vi tar vårt miljöansvar

En ny WHO-rapport utpekar tobaksindustrin som en stor klimatbov, vars produkter inte bara skadar användarna utan även förgiftar miljön. Nu svarar Philip Morris Nordenchef Anette Rosengren på kritiken. ”Precis som andra industrier med global produktion måste även tobaksindustrin säkerställa att vår verksamhet är långsiktigt hållbar”, skriver hon i Drugnews.

På den Internationella tobaksdagen den 31 maj så uppmärksammades tobaksindustrin klimatpåverkan, något som vi på Philip Morris (PMI) välkomnar. Vi kan inte tala för hela branschen, men vi kan berätta hur vi på PMI arbetar för att uppfylla FN:s globala mål för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Det viktigaste vi kan göra för att nå de globala hållbarhetsmålen är att underlätta för rökare som annars skulle fortsätta röka att byta till mindre skadliga alternativ.

Det bästa en människa kan göra för sin hälsa att är aldrig börja röka, och om de redan röker är det bästa de kan göra att sluta helt. Men om de vill fortsätta med tobaks- och nikotinprodukter är det bästa de kan göra att byta till mindre skadliga alternativ.

Ny WHO-rapport om tobakens miljöpåverkan.

Genom att fortsätta vår forskning och utveckling av mindre skadliga alternativ riktat mot de vuxna rökare som annars skulle ha fortsatt att röka cigaretter kan vi bidra stort i hållbarhetsarbetet. Redan idag har miljontals rökare världen över gått över från skadliga cigaretter till mindre skadliga produkter. En omställning som är bättre för folkhälsan och också för samhället i stort, jämfört med alternativet fortsatt rökning. De nya produkterna innehåller betydligt mindre tobak och därför handlar vårt sociala ansvarstagande också om att bistå tobaksodlarna i deras transformation, att gå från att odla tobak till att odla andra grödor.

Precis som andra industrier med global produktion måste även tobaksindustrin säkerställa att vår verksamhet är långsiktigt hållbar. Det är enbart genom att ställa krav utifrån hela hållbarhetområdet i hela värdekedjan som vi kan få till stånd en positiv förändring. Detta gäller oavsett om det handlar om produktion av kläder, utvinning av metaller eller tobaksodlingar.

I vårt fall handlar det om att säkerställa goda arbets- och levnadsvillkor för alla våra leverantörer och att tillsammans med dem arbeta för en mer hållbar odling.

Det kan såväl handla om att se till att vattenanvändningen blir mer effektiv som vårt program för goda jordbruksmetoder eller omställningen till att odla fler typer av grödor. Genom goda odlingsmetoder skyddar vi både miljön och jordbrukarnas hälsa och säkerhet.

Genom vårt spårbarhetsarbete kan vi säkerställa att ingen tobak vi köper in kommer från områden med risk för avskogning av skyddade skogar. Även vårt arbete med att minska vattenkonsumtionen i vår produktion är framgångsrik och mellan 2018 och 2021 minskade vattenförbrukningen i våra produktionsanläggningar med 28,6 procent i absoluta tal. Vi tar dessutom stora kliv mot målet att nå nettonoll utsläpp senast 2040.

Men det absolut viktigaste vi kan göra för ett mer hållbart samhälle är att få vuxna rökare som vill fortsätta med tobaks- och nikotinprodukter att byta till mindre skadliga alternativ.
Sedan vi lanserade vår rökfria vison har över 15 miljoner vuxna i världen bytt till vårt rökfria alternativ och slutat röka.

Att agera socialt hållbart handlar inte enbart om att säkerställa goda arbetsvillkor vid själva produktionen och om att uppfylla FN:s hållbarhetsmål i vår egen verksamhet, utan också om att få med tobaksodlarna på den transformation Philip Morris påbörjat.

Philip Morris är fast beslutna att nå visionen om en rökfri värld, men vi är inte beredda att lämna alla de som idag har sin försörjning på tobaksplantagerna i sticket.

Vår omvandling ska ske på ett socialt ansvarsfullt sätt där de ges möjlighet att fortsätta utveckla sin verksamhet i en värld utan cigaretter.

 

Foto: Håkan Gustafsson

ANETTE ROSENGREN

– nordisk koncernchef Philip Morris AB

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser