WHO: tobaksindustrin en stor miljöbov

GENÈVE Tobaksindustrins produkter inte bara dödar mer än 8 miljoner människor per år, utan förgiftar även vår miljö. WHO har tagit fram en rapport om tobakens klimatpåverkan och vill att industrin görs mer ansvarig för den förstörelse den orsakar.

Rapporten Tobacco: Poisoning our planet (pdf-fil, 20 sidor) släpptes 31 maj i samband med Internationella tobaksfria dagen av WHO och visar industrins stora bidrag till klimatförändringar, förgiftad miljö och utsläpp.

Förutom att åtta miljoner människor dör varje år av rökning, så belastar tobaksbranschen jorden genom förstörelse av 600 miljoner träd, 200 000 hektar mark, 22 miljoner ton vatten och utsläpp av 84 miljoner ton koldioxid (CO2) i tillverkningsprocessen, enligt rapporten.

WHO anser att tobaksindustrin måste ta ett större ansvar för sin klimatpåverkan och att cigarrettfilter som inte har någon bevisad hälsoeffekt, men innehåller farliga mikroplaster, och slängs som fimpar, bör betraktas som engångsplast och övervägas förbjudas.

Dr Ruediger Krech. Foto via WHO-film

Tobaksprodukter är de mest nedskräpande föremålen på planeten, och innehåller över 7 000 giftiga kemikalier, som läcker ut i vår miljö när de kasseras. Omkring 4,5 biljoner cigarrettfilter förorenar våra hav, floder, gator, parker, mark och stränder varje år, säger doktor Ruediger Krech, chef för WHO:s hälsofrämjande arbete, i en kommentar.

Den mesta tobaken odlas i låg- och medelinkomstländer där vatten och jordbruksmark behövs mer för att producera mat än cigaretter. Och sanering av nedskräpande tobaksprodukter kostar idag länder som Kina och Indien stora belopp.

Enligt rapporten så utgör industrins växthusutsläpp från produktion, bearbetning och transport av tobak en femtedel av vad hela världens kommersiella flygindustri producerar årligen, och bidrar därmed ytterligare till den globala uppvärmningen.

WHO anser att fler länder gör som exempelvis Frankrike, Spanien och staden San Francisco och inför lagar om utökat producentansvar, som gör industrin ansvarig för att betala och rensa upp för den miljöpåverkan och sopor dess produkter skapar.

– Det är dags att tobaksindustrin tar ansvar för kostnaden och påverkan på miljön från sina produkter. En kostnad som är idag bärs av regeringar och skattebetalare, säger tyska hälsoexperten Ruediger Krech på WHO till Sveriges Radio.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser